Koekäyttö: Sustainable Development Goals Online 16.11. asti

Tämä laaja ja monitieteinen kokoelma on luotu yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien Sustainable Development Goals -ohjelman kanssa.

Helsingin yliopistolla on pääsy Sustainable Development Goals Online -kokoelmaan marraskuun puoleen väliin asti.

Tämä monitieteinen kokoelma tukee YK:n 17 -osaista Sustainable Development Goals Online -ohjelmaa. Kokoelma sisältää Taylor & Francis -kustantajan kirjoja ja lehtiä sekä yli 12 000 lehtiartikkelia. 17-osaisen ohjelman aiheita ovat mm. köyhyyden poistaminen, hyvinvoinnin edistäminen, kestävä kulutus, ilmastonmuutos sekä laadukas koulutus ja elinikäinen oppiminen.

Tietokanta sisältääkin myös opetus- ja oppimismateriaalia, videoita ja tapaustutkimuksia.

Löytyy myös Helka -tietokannasta.

Palautetta voit lähettää e-library@helsinki.fi