Koekäyttö: Oxford Research Encyclopedias of Communication 31.7.2023 asti

Tutustu monipuoliseen hakuteokseen, joka tarjoaa viestinnän näkökulmia eri tieteenalojen tutkimukseen.

The Oxford Research Encyclopedia of Communication -hakuteoksen artikkelit ovat alan johtavien asiantuntijoiden ja tutkijoiden vertaisarvioimia ja kirjoittamia. Oxford Research Encyclopedias of Communicationia päivitetään säännöllisesti, ja se tarjoaa uusinta tutkimustietoa viestinnästä. Artikkeleihin on lisätty multimediaominaisuuksia sekä ristiviittauksia aiheisiin liittyviin sisältöihin.

Palautetta aineistosta voit lähettää e-library@helsinki.fi