Koekäyttö: Nag Hammadi Bibliography Online (NHBO) 6.12. asti

Nag Hammadi Bibliography Online sisältää kootusti tiedot Nag Hammadin kirjastoa koskevasta kansainvälisestä tutkimuksesta.

Nag Hammadi Bibliography Online -viitetietokanta kattaa niin kirjat, artikkelit kuin arvostelutkin usealla eri kielellä, ja sen hakumahdollisuudet ovat monipuoliset. Tietokanta on ajantasainen apuväline gnostilaisuutta ja varhaiskristillisyyttä koskevan tutkimuksen löytymiseen.

Nag Hammadin kirjasto sisältää kolmetoista koptinkielistä papyrusnidettä, joista valtaosa on gnostilaisia. Mukana on myös muita varhaiskristillisiä kirjoituksia, sekä mm. osittainen käännös Platonin Valtiosta. Käsikirjoitukset on kopioitu 300-luvulla, mutta ne ovat syntyneet aikaisemmin kristinuskon alkuvuosisatoina. Kaksi egyptiläistä maanviljelijää löysi kirjakokoelman vahingossa vuonna 1945. Löydöllä on ollut suuri vaikutus varhaisen kristinuskon uskonnollisten ryhmittymien, ja osaltaan myös koptin kielen, tutkimukselle.

Löytyy myös Helka-tietokannasta.

Palautetta voit lähettää e-library@helsinki.fi