Koekäyttö: Bloomsbury Education and Childhood Studies 16.10. asti

Bloomsbury Education and Childhood Studies tarjoaa systemaattisen ja kattavan kansainvälisen kokonaisuuden koulutuksen ja lapsuuden tutkimuksista.

Helsingin yliopistolla on pääsy Bloomsbury Education and Childhood Studies -tietokantaan lokakuun puoleen väliin asti.

Kokoelma sisältää raportteja, kirjoja ja artikkeleita joiden aihealueina ovat mm. viestintä ja kielenkehitys, kognitiivinen kehitys, koulutuksen historia, hyvinvointi, opettajankoulutus ja opetusmetodit.

Aineisto löytyy myös Helka-tietokannasta.

Palautetta tästä voit lähettää e-library@helsinki.fi