Koekäytössä Wiley Digital Archives ja British Online Archives aineistoja

Wiley Digital Archives:iin sisältyvät British Association for the Advancement of Science (Collections on the History of Science 1830-1970) ja Royal Geographical Society (with IBG) sekä British Online Archives:iin sisältyvä The British Union of Fascists: Newspapers and Secret Files, 1933-1951 ovat avoinna Helsingin yliopistolle.

Wiley Digital Archives:in osiot British Association for the Advancement of Science (Collections on the History of Science 1830-1970) ja Royal Geographical Society (with IBG) ovat saatavilla Helsingin yliopistolle 9.4. asti.

British Online Archives:iin sisältyvä The British Union of Fascists: Newspapers and Secret Files, 1933-1951 on avoinna Helsingin yliopistolle 22.4. asti.

Nämä löytyvät myös Helka-tietokannasta.

Palautetta näistä arkistoaineistoista voi lähettää e-library@helsinki.fi