Kirjoittamisen ja tyylin opas ”The Chicago Manual of Style Online” yliopistolaisten käytettävissä

Tietokanta tarjoaa ohjeistusta julkaisuprosessiin, tyyliin ja kielenkäyttöön. Tietokannasta löytyy myös ohjeita viittauskäytäntöihin.

Helsingin yliopiston kirjasto on hankkinut käyttöoikeuden The Chicago Manual of Style Online –tietokantaan. The Chicago Manual of Style Online (CMOS17) on kirjoitus- ja tyyliopas kaikkien alojen opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden käyttöön, mutta etenkin sitä ovat hyödyntäneet kirjallisuuden, historian ja muiden humanististen alojen kirjoittajat ja tutkijat.

Kirja jakautuu kolmeen pääkohtaan:

  • Julkaisuprosessi
  • Tyyli ja kielenkäyttö
  • Lähdeviitteet ja hakemistot

Aineiston historia

Ensimmäinen painos oppaasta julkaistiin jo vuonna 1906. Sen jälkeen uusia parannettuja editioita on ilmestynyt aika ajoin. Yksi suurista muutoksista tapahtui, kun uudet teknologiat valtasivat kustannusalaa 1990-luvulla, Chicago Manual of Style debytoi myös verkkojulkaisuna tuolloin. 16. painos julkaistiin vuonna 2010 ja siinä käsiteltiin jo laajasti uusia digitaalisia julkaisumuotoja, kuten e-kirjoja ja webbipohjaisia julkaisuja ja tämä uusin, vuoden 2017 versio jatkaa samalla linjalla.

Uutta Chicago Manual of Style Online –aineistoa on helppo käyttää elektronisesti. Aineisto näyttää, kuinka laajaa joukkoa elektronisia aineistoja siteerataan oikein sen lisäksi, että tarjolla on ohjeita perinteisten lehtien ja painettuja kirjojen käsittelyyn. Kirjasta voi etsiä haluttuja kohtia ja seurata kirjan monia ristiinviittauksia linkkien avulla.

The Chicago Manual of Style Online -tietokanta Helkassa