Kirjaston vuosikertomus 2023 on julkaistu

Kirjaston vuoden 2023 läpileikkaavana teemana on vastuullisuus, jota tarkastellaan vuosikertomuksessa niin tekoälyn, turvallisemman tilan kuin metriikan menetelmien kehityksen näkökulmista.

Vuosikertomus on toteutettu verkkojulkaisuna ja se löytyy kirjaston verkkosivuilta.

Vuosikertomus koostuu muutamasta pidemmästä artikkelimaisesta tekstistä, koosteesta vuoden 2023 avainluvuista ja Jussi Männistön ottamista upeista valokuvista. Tilastot on koonnut ja visualisoinut Jesse Klemola. 

Vuosikertomuksen läpileikkaavana teemana on vastuullisuus, jota tarkastellaan niin tekoälyn käytön, turvallisemman tilan periaatteiden kuin metriikan vastuullisen kehittämisen näkökulmasta. Pääkirjoituksessaan ylikirjastonhoitaja summaa kuluneen vuoden tärkeitä saavutuksia. Kiitos vuoden saavutuksista kuuluu koko kirjaston henkilökunnalle.