Kirjaston aineistopolitiikka on päivitetty

Aineistopolitiikka on uudistettu vuosille 2023-2025.

Helsingin yliopiston kirjaston aineistopolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. Nykyinen aineistopolitiikka on voimassa vuodet 2023-2025. Aineistopoliittiset linjaukset ohjaavat kirjastossa tehtäviä päätöksiä ja valintoja, yliopiston strategian ja kirjaston toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.

Aineistopolitiikan päälinjaukset ovat edelleen:

  1. Palvelemme ensisijaisesti Helsingin yliopiston ja yliopistollisen sairaalan opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita
  2. Tavoitteenamme ovat laadukkaat ja aktiivisesti käytetyt aineistot
  3. Varmistamme yliopistoyhteisölle pääsyn aineistoihin
  4. Edistämme Helsingin yliopiston tutkimuksen näkyvyyttä

Viime syksynä tehdyn päivitystyön yhteydessä olennaisin täsmennys liittyi kurssiaineistoihin. Muuttuvassa toimintaympäristössä aineistojen monikäyttöisyys ja –muotoisuus entisestään korostuvat. Kirjaston tehtävä on tukea opettajaa ja opiskelijaa erilaisten aineistojen käytössä, mukaan lukien myös avoimet aineistot.

Avoimien oppimateriaalien liittyvien palvelujen kehittämisessä kirjasto ottaa huomioon kansalliset linjaukset avoimen oppimisen ja avointen oppimateriaalien linjauksista. Kannustamme ja ohjeistamme, miten avoimia aineistoja voi hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa mm. laatimalla erilaisia oppaita ja huomioimalla asiaa tiedonhankinnan koulutuksissa. Tarjoamme myös opettajien kirjoittamilla avoimille kirjoille Helda Open Books (HOB) -julkaisualustan, jossa on julkaistu esimerkiksi loppuunmyytyjä kurssikirjoja.

Tärkeä osa aineistotyötä on edistää HY:ssä tuotettujen julkaisujen saatavuutta, näkyvyyttä ja löydettävyyttä maailmanlaajuisesti mm. huolehtimalla metadatasta ja hankkimalla kirjaston kokoelmiin yliopiston tutkijoiden julkaisut.

Kirjaston tavoitteena on myös kehittää yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tuotettujen data-aineistojen löydettävyyttä. 

Yhteyshenkilö: Elina Kähö