Kampuksen sujuva arki – pilotoinnissa opiskelutilat

”Ryhmätyö tehtävänä ja osa porukasta tulee paikalle linjoja pitkin Teamsissä – minne mennään?” tai
”Luento loppuu ja olisi päästävä heti Zoomiin – mihin voin istahtaa osallistuakseni?”

Uusia tarpeita opiskelutiloille on tunnistettu. Lukuvuoden 2023-2024 aikana Helsingin yliopiston kirjasto ja Tilat ja kiinteistöt -toimiala pilotoivat erilaisia opiskelun tiloja. Haastamme opiskelijat kertomaan pilottipalautteissaan, miten ihminen, tila ja tekniikka voivat tukea oppimista, luovuutta ja hyvinvointia.  

Kulkeeko läppäri mukana vai ei?

Opiskelutilojen varustelua pilotoidaan Kaisa-talon toisessa kerroksessa:

  • täyden varustelun opiskelupisteellä on tietokone tarjolla,
  • joustavalla työpisteellä (näyttö, näppäimistö ja hiiri) voi ankkuroitua telakkaan omalla kannettavalla tietokoneella
  • lisäksi tarjolla on pelkkä pöytäpiste.

Seuraamme, miten erilaisten opiskelupisteiden käyttö jakaantuu. Mielenkiintoista on myös seurata joustavien kalusteiden käyttöä, työskennelläänkö istuen tai seisten.  Opiskelijat voivat antaa kirjallista palautetta pilottialueen QR-koodin kautta.

Vastaavia pisteitä on tulossa kirjastoon Infokeskuksessa Viikin kampuksella. Joustavan pisteen käyttöä opastetaan ja käyttöä seurataan. Lisäksi läppärilainaamon pilotointi on siirtynyt Aleksandriasta Viikin kampukselle. Läppärilainaamosta voi ottaa kannettavan tietokoneen käyttöön Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Mihin asettua, mitä opasteet kertovat?

Kirjaston nykyiset opasteet kertovat millaisessa äänimaailmassa on tarkoitus työskennellä missäkin tilassa. Ne eivät tarjoa neuvoa tai ratkaisua siihen missä voi olla luurien kautta yhteydessä opetukseen tai opiskelukaveriin ja missä voi pienesti puhua. Opasteet on tehty silloin, kun monipaikkaisuus ja digitaalinen opiskelu eivät olleet niin itsestään selviä kuin nyt.  Ennen kuulokkeet korvilla -ikoni tarkoitti omaan rauhaan vetäytymistä, sulkeutumista muusta maailmasta - nyt se on merkki siitä, että olen kokouksessa tai muussa tilaisuudessa, keskellä tapahtumia ja tilanteista – toki edelleen voi olla uppoutuneena kirjaan tai musiikkiin.

Uusia opasteita testataan lukuvuoden aikana Aleksandriassa, Kaisa-talossa ja Porthanian aulassa.

Ryhmätyötilojen saavutettavuus ja hybridikäyttö

Ryhmätyötilat on tarkoitettu yhdessä työskentelyyn. Ennen muinoin ryhmä oli lähes aina paikalla samassa tilassa. Nykyään tarvitaan ryhmätyötiloja, jossa vain yksi on paikalla kampuksella ja muu ryhmä jossain kauempana. On tärkeää, että ryhmätyötiloja suunnitellaan myös etäkäyttäjät huomioiden. Haluamme tietää pitäisikö ryhmätyötilojen varustelua muuttaa, jotta kalustus, sisustus ja teknologia ovat sopivia ja miellyttäviä myös etäopiskelijan osallistumiselle. Pitäisikö nykyisen kiinteän varustelun rinnalle hankkia esim. Lainattava kokouskamera, joka kuvaa ryhmätyötilaa ja osallistujia eri kulmista ja siten tuo etäosallistujat lähemmäksi paikalla oleva ryhmää.

Pohdinnassa on myös ryhmätyötilojen monipuolisempi käyttö. Voisivatko ne toimia myös yksintyöskentelyyn, kun opiskelijalla on haasteita keskittyä keskellä muita opiskelijoita? Millaisilla tavoilla ja säännöillä saisimme nykyiset tilat riittämään ja tukemaan erilaisia oppijoita?

Piloteilla tietoa Aleksandrian oppimisen tori -konseptiin

Aleksandriaa on totuttu pitämään hiljaisena opiskelupaikkana. Siellä voisi kuitenkin opiskella myös rinnakkain, ryhmissä ja alakerran torilla voisi olla tilaa pienelle porinalle. Olemassa olevia ryhmätyötiloja voidaan käyttää digitaalisiin kohtaamisiin, mutta ne eivät yksistään riitä. Tori voi muokkautua käyttäjien toiminnan mukaan – yhdessä työskentelystä hiljaiseen keskittymiseen. Aleksandrian tori voisi täydentää opiskelijan ja miksei opettajankin kampuspäiväkokemusta: paikkana, jonne voi pysähtyä luentojen ja opetuksen lomassa.

Pilotointi on osa Oppimisen tilat projektia ja Kirsi Mäenpään, kirjaston palvelujohtajan vetämää työpakettia. Pilotoinnilla haetaan tietoa ja kokemuksia sekä Aleksandrian remonttia että opiskelutilojen kehittämistä varten. Pilotoinnit toteutetaan yhdessä useamman toimijan kesken. Aleksandrian remontti alkaa kesällä 2024.