HULib Asiakaskyselyn mukaan kirjasto pärjäsi hyvin vaikeana koronavuonna

Huhtikuun aikana julkaistavassa juttusarjassa avataan asiakaskyselyn tuloksia aihepiireittäin ja kerrotaan toimenpiteistä, joilla kirjasto pyrkii parantamaan palvelujaan annetun palautteen mukaisesti.

Helsingin yliopiston kirjasto järjesti asiakaskyselyn marraskuussa 2020. Vertailtavuuden vuoksi kysymysrunko oli sama kuin vuonna 2018 toteutetussa asiakaskyselyssä, mutta tällä kertaa huomioitiin myös koronapoikkeustilanteen vaikutus kirjaston palveluihin. 

Kaikkien kyselyssä yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin 15 kappaletta Helsingin yliopiston lahjatuotteita. Tuotteet on toimitettu vastaanottajille tammikuussa, onnea voittaneille!

Vastausintoa löytyi poikkeusvuonnakin

Vastauksia asiakaskyselyyn saatiin 586 kappaletta, lähes yhtä paljon kuin vuonna 2018. Selkeästi suurin vastaajaryhmä oli Helsingin yliopiston kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijat (70,4 %). Yli puolet vastauksista tuli keskustakampuksen tieteenaloilla toimivilta asiakkailta (59,7 %).

Vastaajan valitsema taustaryhmä vaikutti siihen, mitä kysymyksiä avautui vastattavaksi. Opiskelijoille oli suunnattu oppimisympäristöä ja tiedonhankinnan koulutusta koskevat kysymykset, tutkijoille tutkijan palveluita koskevat kysymykset.

”Aivan mainio kirjasto!”

Kyselyssä vastaajat saattoivat arvioida kirjaston eri palveluiden tärkeyttä ja toimivuutta asteikolla 1-5. Näitä lukuja vertaamalla tehtiin kuiluanalyysi, eli arvio miten hyvin kirjasto on onnistunut vastaamaan kirjastonkäyttäjien odotuksiin.

Kirjaston palvelut koettiin keskimäärin onnistuneiksi: asteikolla 0-10 suosittelun todennäköisyyden keskiarvo oli 8,6. Vastaava keskiarvo vuonna 2018 oli 8,7.

Koronakeväänä kirjaston palveluista selvästi käytetyin oli e-aineistojen etäkäyttö (79 %). Lähes 28 % vastaajista oli hyödyntänyt myös painetun aineiston noutopalvelua.

Avopalautetta annettiin erityisen paljon poikkeusajan palveluista, yhteensä 114 kappaletta. Pääasiassa asiakkaat kiittivät sujuvista palveluista, mutta e-aineistojen etäkäytössä (VPN-yhteys) oli jonkin verran ollut hankaluuksia.

Juttusarja avaa tuloksia ja toimenpiteitä

Kirjasto julkaisee huhtikuussa juttusarjan asiakaskyselyn tuloksista. Juttusarjassa avataan asiakaskyselyn tuloksia aihepiireittäin ja kerrotaan toimenpiteistä, joilla kirjasto pyrkii parantamaan palvelujaan annetun palautteen mukaisesti.