Helda Open Booksissa julkaistiin 66 uutta monografiaa vuonna 2020

Helsingin yliopiston ja yliopistokirjaston tarjoamien julkaisualustapalveluiden Helda Open Booksin ja Editorin alkutaival on ollut lupaava. Uudet palvelut edistävät avointa monografia- ja lehtijulkaisemista yliopistossa.

Syksyllä 2019 lanseerattu Helsingin yliopiston julkaisualustapalvelu Helda Open Books sai täyteen ensimmäisen täyden toimintavuotensa. Avointen monografioiden julkaisemiseen tarkoitettu HOB-kokoelma karttui viime vuoden aikana 66 uudella kirjalla ja 55 rinnakkaistallenteella.

HOB-kokoelmassa alkuperäisjulkaisuina julkaistut 66 monografiaa ovat lukijoiden saatavilla ensi kertaa sähköisessä muodossa. Näihin kuuluvat niin skannatut uudelleenjulkaisut kuin e-kirjamuodossa syntyneet monografiat. Joukossa on neljä kurssikirjaa.

Toisen puoliskon – 55 kappaletta – HOB-kirjoista muodostavat rinnakkaisjulkaisut, jotka ostettiin avoimeksi Helsingin yliopiston ja yliopistokirjaston Monografiat avoimeksi -hankkeessa (intranet-linkki).

Editoriin kuusi uutta OA-lehteä

Avoimien lehtien julkaisemiseen tarkoitettu Editori-palvelu kuuluu myös Helsingin yliopiston kirjaston tarjoamiin uusiin julkaisualustapalveluihin. Se lanseerattiin keväällä 2019.

Editorissa on tällä hetkellä kahdeksan open access -lehteä, joista kuusi liittyi julkaisupalveluun viime vuonna: Language Under Discussion, LUMAT A- ja B-lehdet, Neuropsy Open, Teknologia kemian opetuksessa ja Journal for Reproducibility in Neuroscience.

Helda Open Books ja Editori syntyivät Helsingin yliopiston kirjaston Avoimen julkaisemisen palvelukeskus -hankkeessa 2017–2019.