Hankehaavi siirtyy osaksi Tiedejatutkimus.fi -palvelua

Hankehaavin koko tietosisältö sulautuu osaksi Suomen kansallista tutkimustietovarantoa ja on jatkossa löydettävissä Tiedejatutkimus.fi -palvelun kautta.

Hankehaavin 16-vuotinen taival on päättynyt vuoden 2023 lopussa. Hankehaavi on palvellut käyttäjiään tarjoamalla ainutlaatuisen kokonaisuuden hankekuvauksia Suomen keskeisiltä luonnonvara-alojen tutkimustiedon tuottajaorganisaatioilta.

Hankehaavin koko tietosisältö siirtyy jatkossa osaksi Suomen kansallista tutkimustietovarantoa ja löytyy Tiedejatutkimus.fi -palvelun kautta. Hankehaavissa mukana olevat organisaatiot pääsevät ensimmäisinä esittelemään kattavasti niin mennyttä kuin nykyistäkin tutkimustoimintaansa myös julkisten hankekuvaustensa kautta. 

Siirrettävä hankekokonaisuus käsittää nyt yli 12 000 kuvausta, joista käynnissä olevia on 2250. Tiedontuottajia ovat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Helsingin yliopisto (HY), Luonnonvarakeskus (Luke), Paikkatietokeskus FGI (MML), Ruokavirasto ja Suomen ympäristökeskus (Syke). Vuonna 2015 Luonnonvarakeskukseen sulautuneiden Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) vanhat hankkeet tulevat samalla tallennetuiksi kansalliseen tietovarantoon.

Vanha Hankehaavi-sivusto pysyy näkyvissä vielä tammikuun 2024 ajan. Kun hankkeet on saatu siirrettyä Tiedejatutkimus-portaaliin, käyttäjät ohjataan automaattisesti sinne. Tulevaisuudessa hanketietoa siirretään myös muista Suomen tutkimusorganisaatioista.