Filosofian oppihistorian havinaa - Jaakko Hintikan gradu avoimeksi

Professori Jaakko Hintikan matematiikan alaan kuuluva Pro gradu-tutkielma "Distributiivisista normaalimuodoista predikaattikalkyylissa" on avattu Helsingin yliopiston Helda-julkaisuarkistossa.

Professori Jaakko Hintikan (1929-2015) matematiikan alaan kuuluva Pro gradu-tutkielma Distributiivisista normaalimuodoista predikaattikalkyylissa on nyt saatavilla avoimesti Helsingin yliopiston avoimessa Helda-julkaisuarkistossa osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/351614.

Matemaattista logiikkaa käsittelevä opinnäyte johti myöhemmin yhden suomen kansainvälisesti tunnetuimmista filosofian tutkijoista väitöskirjaan. Hän kuvaili prosessia teoksessa Miten meistä tuli filosofian tohtoreita? (Toim. Markku Roinila, Suomen Filosofinen yhdistys, Helsinki, 2010, s. 11) seuraavasti:

”Minun väitöskirjani Distributive Normal Forms in the Calculus of Predicates oli hieman tiivistetty versio lisensiaattityöstäni, joka oli hyväksytty Helsingin yliopistossa syksyllä 1952. Tämä työ oli vuorostaan laajennettu ja korjattu versio pro gradu-työstäni, joka hyväksyttiin matematiikassa keväällä 1952.”

Ilmeisesti sekä gradun että myöhemmän väitöskirjan idea syntyi G. H. von Wrightin luennoilla. Hintikka jatkaa (emt., s. 11-12):

”Sisäistin hänen ideoitaan parhaani mukaan. Ne inspiroivat minut ensimmäiseen tärkeään tutkimusoivallukseeni kesällä 1948. Yhtäkkiä näin, miten von Wrightin eri tapauksissa soveltama normaalimuotojen ja konstituenttien menetelmä voidaan yleistää koko predikaattilogiikkaan eli 1. kertaluvun logiikkaan. Tämän oivalluksen artikuloiminen tavallisten opintojen ohella, aluksi hyvin hatarien tietojen pohjalta oli hidas ja työläs tehtävä, joka vei minulta neljä vuotta.”

Tämä työ on nyt siis avoimesti saatavilla verkossa. Hintikan Helsingin yliopistolle lahjoittamaan kirjakokoelmaan voi tutustua Helsingin yliopiston kirjaston Kaisa-talon 7. kerroksen vitriinissä. Hänen teoksiaan löytyy myös kirjaston kokoelmista erityisellä tarralla varustettuna. Lisäksi merkittävä osa Hintikan kirjalahjoituksesta löytyy Varastokirjastosta.

Jaakko Hintikka (1929-2015)

Jaakko Hintikka oli filosofisen logiikan alalla johtavia tutkijoita, sen menetelmien merkittävä kehittäjä sekä yksi modernin logiikan perustajista. Hintikka uskoi, että riittävällä akateemisella tuella suomalaisella filosofiantutkimuksella voisi olla johtava asema maailmassa (https://375humanistia.helsinki.fi/humanistit/jaakko-hintikka).