Avoimen julkaisemisen rahoitusta keskitetään Helsingin yliopiston kirjastoon

Avoimen julkaisemisen palvelukeskus kattaa mahdollisen artikkelin julkaisumaksun tutkijan valitsemassa Plan S -kriteerien mukaisessa lehdessä. Puhtaasti hybiridilehdissä julkaisemista ei tueta.

Helsingin yliopiston kirjaston avoimen julkaisemisen palvelukeskus tukee julkaisevaa tutkijaa avoimen julkaisemisen maksuissa kahdella tavalla. Tutkija voi hyödyntää kirjaston lehtitilauksiin sisältyviä avoimen julkaisemisen sopimuksia. Vaihtoehtoisesti tutkija voi hakea kirjastosta rahoitusta open access -lehtien julkaisumaksuihin. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti tutkijoille, joilla ei ole omaa rahoitusta avoimeen julkaisemiseen.

Tutkija hakee rahoitusta verkkolomakkeella. Kirjasto käsittelee lomakkeen kautta lähetetyn rahoituspyynnön seuraavan arkipäivän aikana.

– Tavoitteenamme on tehdä avoin julkaiseminen tutkijan kannalta niin helpoksi ja yksinkertaiseksi kuin mahdollista, vakuuttaa ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen Helsingin yliopiston kirjastosta.

Ohjeet julkaiseville tutkijoille löytyvät Helsingin yliopiston kirjaston Kirjoittajamaksuoppaasta.

Kynnys julkaista avoimesti madaltuu

Tietojenkäsittelytieteen professori Hannu Toivonen korostaa, että mitä vaivattomampaa avoimen julkaisukanavan valinta on tutkijalle, sitä useammin niin tehdään: “Haasteena on ollut eri kustantajien ja julkaisujen käytäntöjen moninaisuus sekä avoimesta julkaisemisesta aiheutuvat kulut. Kulu voi olla kynnyskysymys. Eri kustantajien ja julkaisujen käytäntöjen sekavuus nostaa tutkijan kynnystä lähteä selvittämään ja hoitamaan asiaa, ja pahimmillaan tutkija julkaisee ei-avoimesti vain koska ei tiennyt tarjolla olevasta maksuttomasta avoimen julkaisun mahdollisuudesta.”

Apulaisprofessori Tuomo Hiippala näkee, että Avoimen julkaisemisen palvelukeskus lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja saatavuutta.

– Palvelu vähentää avoimeen julkaisuun liittyvää byrokratiaa yksittäisen tutkijan työpöydällä.

–  Avoimuus tuottaa tutkijoille sekä näkyvyyttä että mainehyötyä. Helsingin yliopistossa tehty tutkimus ansaitsee maksimaalisen näkyvyyden, painottaa myös ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen.

Kohti kestävämpää julkaisemisen rahoitusmallia

Suurten tutkimusrahoittajien Plan S:n tavoitteena on, että kaikki koalition rahoittamat tieteelliset julkaisut ovat vuodesta 2021 alkaen välittömästi avoimesti saatavilla. Avoimen julkaisemisen palvelukeskus lisää yliopistoyhteisön tietoisuutta avoimen julkaisemisen kustannuksista.

– Avoimuuteen vie monta tietä. Kirjasto on solminut useita julkaisun avoimuuden mahdollistavia sopimuksia kustantajien kanssa. Julkaisumaksujen lisäksi yliopistossa satsataan rinnakkaistallentamiseen. Kirjasto toteuttaa vuosittain myös artikkelien rinnakkaistallennuskampanjan, jossa varmistetaan, että julkaisuista on saatavilla myös avoin versio. Kirjasto huolehtia yhdessä tutkijoiden kanssa siitä, että kykenemme vastaamaan tutkimusrahoittajien asettamiin avoimuusvaatimuksiin, sanoo ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen. 

Tiedeyhteisön yhteisenä tavoitteena on hallita julkaisemisen kokonaiskustannusten kasvua. Tavoitteena on siirtyä tiedelehtien tilausmaksuihin perustuvasta mallista tilanteeseen, jossa kustantajille maksetaan avoimen julkaisemisen palveluista. Näin ollen Avoimen julkaisemisen palvelukeskuksen kautta saatavilla oleva julkaisumaksujen rahoituskin on rajattu avointen julkaisukanavien lisäksi ns. transformatiiviin sopimuksiin eli julkaisuihin, joiden toiminta tähtää julkaisemisen palveluihin perustuvaan liiketoimintamalliin. Perinteisissä, puhtaasti hybiridilehdissä julkaisemista ei enää tueta.