Aineistot ja uudistunut Helka
Onko kurssikirjoja riittävästi, toimivatko e-aineistot ja miten uusi Helka on otettu vastaan? Tässä osassa kirjasto vastaa aineistoja koskeviin palautteisiin.

Helsingin yliopiston kirjasto järjesti asiakaskyselyn marraskuussa 2020. Kysymyksissä huomioitiin myös koronapoikkeustilanteen vaikutus kirjaston palveluihin.

"Kurssikirjat olisi kiva saada e-kirjana, niin riittäisi kaikille"

"Painettuja kirjoja tarvitaan edelleen"

Kirjasto hankkii aineistoja yliopiston tieteenaloilta oppimisen ja tutkimuksen tarpeisiin yliopistolaisten ehdotusten pohjalta aineistobudjettinsa puitteissa. E-kirja on yleensä ensisijainen painettuun verrattuna, sillä e-kirjat ovat käyttäjille helposti saatavilla, niissä voi olla useita samanaikaisia lukijoita, ja ne tukevat etäopiskelua ja -opetusta. 

”Kirjojen luokitus kirjastossa hämmentää, voisi olla loogisempikin”

Erityisesti kurssikirjojen järjestys hyllyssä vaivasi asiakaskyselyyn vastanneita tälläkin kertaa. Kirjat löytyvät hyllystä toisinaan kirjan nimen mukaan ja toisinaan kirjan tekijän nimen mukaan. Tähän toivottiin selkeyttä.

Tieto kirjan hyllysijainnista löytyy aina Helkasta teoksen sijaintitiedoista. Kannattaa tarkistaa sijaintitiedon viimeinen sana, jonka mukaan kurssikirja on aakkostettu hyllyyn. Alla näkyvässä Helka-tietokannan kuvakaappauksessa kurssikirjan pääsana (eli sana minkä mukaan kirja on aakkostettu) on alleviivattu punaisella.  

Kirjasto pyrkii kuluvan vuoden aikana edelleen selventämään viestintää aineiston löytyvyyden osalta sekä kirjaston tiloissa että verkkosivuilla.

"Det nya Helka-gränssnittet tar tid att lära sig"