Tiedon voimalla

Helsingin yliopiston kirjasto viettää juhlavuottaan lukuvuonna 2022–2023 tiedon voimalla.

Helsingin yliopiston kirjasto viettää juhlavuottaan lukuvuonna 2022–2023. Kaisa-talo täytti 10 vuotta syyskuun alussa ja samalla päätimme juhlistaa myös kirjaston noin kymmentä ensimmäistä toimintavuotta, kun se vihdoin pandemia-ajan jälkeen oli mahdollista. Juhlavuoden teemana on tiedon voimalla ja se kuvaa ytimekkäästi sitä panosta, jolla kirjasto tukee yliopiston menestystä ja yliopistossa tehtävää moninaista työtä (opiskelua, tutkimista, opettamista ja johtamista). Juhlavuoden päätapahtuma oli marraskuussa Kaisa-talossa järjestetty juhlaseminaari, jossa luodattiin tulevaisuuden kirjaston menestystekijöitä ja askelia niiden saavuttamiseksi.

Tulevaisuusajattelu on välttämätöntä, kun toimintaa kehitetään muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa vain osaan muutoksista pystyy itse vaikuttamaan. Osallistava ja avoin toimintakulttuuri, vahva yhteistyöorientaatio, halu oppia uutta ja rohkeus kokeilla ovat vahvuuksia, joilla mikä tahansa organisaatio pystyy luovimaan muutoksissa. Nämä kaikki ominaisuudet kuvaavat hyvin Helsingin yliopiston kirjaston työyhteisöä, johon sain liittyä elokuussa.

Oma kauteni kirjaston johdossa alkoi sopivasti juuri muutamaa viikkoa ennen kirjaston tavoiteneuvotteluja yliopiston johdon kanssa. Oli hienoa aloittaa työt, kun hyvin valmistellun suunnitelman ansiosta saimme jälleen varmistettua taloudelliset toimintaedellytykset kirjastopalvelujen tarjoamiselle ja johdon tuen kirjaston tavoitteiden toteuttamiselle. Kirjaston innovatiivisuutta tukevasta ilmapiiristä ja kehittämiskyvykkyydestä ovat osoituksena niin suunnitelmat vahvistaa entisestään avoimen julkaisemisen, ja tutkimusaineistojen hallinnan palveluita kuin kyky hyödyntää uusia teknologioita ja palvelukonsepteja. Esimerkkeinä voisi mainita kirjaston Avoimella otteella -tiedepodcastin, monenlaiset parannukset tarjoamiimme digitaalisiin palveluihin sekä panostukset avoimen tieteen sisältöjen lisäämiseksi kirjaston tarjoamiin verkkokursseihin.

Asiakaslähtöisyys on kantava periaate kirjaston palvelujen kehittämisessä. Kirjaston tarjoamat aineistot ja palvelut ovat tarpeellisia opiskelijoille, tutkijoille ja muille kirjaston käyttäjille ja on ollut ilahduttavaa nähdä, että myös kirjaston tarjoamien opiskelutilojen käyttö on jo palannut lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. Tilat ovat ahkerassa käytössä kaikilla kampuksilla, mikä osoittaa, että tilaa sekä itsenäiseen työskentelyyn että ryhmätyöskentelyyn kampuksilla tarvitaan. Kirjastot ovat myös kohtaamispaikkoja, joissa paitsi työskennellään, myös viihdytään.

Työtä asiakkaiden hyväksi tehdään kirjastossa myös tavoilla, jotka eivät suoraan näy asiakkaille. Palvelutuotanto edellyttää sujuvia sisäisiä prosesseja ja johtamista. Vuonna 2022 kirjastoon perustettiin kestävyys- ja vastuullisuusryhmä, jonka agendalla on edistää vastuullisuutta ja kestävän kehityksen tavoitteita kirjaston toiminnassa ja tehdä näkyväksi sitä työtä, jolla omalta osaltamme edistämme yliopiston strategista tavoitetta olla vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä.
 

Tärkein voimavara palvelujen ja toiminnan kehittämisessä on henkilöstö, joka on omalla työpanoksellaan ja asiantuntemuksellaan mahdollistanut laadukkaat ja sujuvat palvelut, joista saamme hyvää palautetta asiakkailtamme. Kiitos hyvin sujuneesta vuodesta kuuluu siis koko kirjaston henkilökunnalle.

Teksti