Opetuksen ja ajattelun avoimuutta

Tekoäly haastaa perinteisiä opiskelutapoja ja avoimet oppimateriaalit ovat nousemassa maksumuurin takana olevan kurssikirjallisuuden rinnalle.

Tekoälytyökalut kirjoittamisen apuna nousivat otsikoihin viimeistään syksyllä 2022. Tekoäly osaa imitoida opinnäytteitä ja tuottaa sujuvalta kuulostavaa tekstiä. Tärkeintä opiskelijalle on kuitenkin osata ajatella itse ja arvioida hakemansa tiedon luotettavuutta. Tiedonlähteiden arviointi, lähteiden eettinen käyttö ja avoimuus ovat työn ytimessä kirjastossa. Kirjaston tarjoamalle opetukselle ja opetuksen tukipalveluille on edelleen tarvetta.  Pääsemme jatkuvasti haastamaan itseämme, että löydämme sopivat yhteistyön muodot maailman muuttuessa. 

Oppimateriaalit avoimiksi

Avoimet oppimateriaalit ovat entistä tärkeämpiä, vaikka suurin osa kurssiaineistosta edelleen ostetaan kirjastoihin. Kurssiaineistojen hankkiminen on vakiintunut palvelu, johon kirjastossa on toimivat käytännöt. Avointen oppimateriaalien osalta tukipalvelut ovat edelleen hajanaisia eikä selkeitä linjauksia tai käytäntöjä vielä ole muotoutunut. Avoimia oppimateriaaleja kokoavia palveluja on, mutta niiden tunnettuudessa ja löydettävyydessä on vielä työtä tehtävänä. Esimerkiksi kansallinen Avointen oppimateriaalien kirjasto on ollut käytössä jo muutaman vuoden, mutta sieltä ei vielä löydy kovin paljon Helsingin yliopistossa tuotettuja avoimia oppimateriaaleja.

Avointen oppimateriaalien linjauksia ja suosituksia on jo olemassa. Avoimen tieteen koordinaation työryhmän laatima oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden kansallinen linjaus julkaistiin vuonna 2022. Linjausten toimeenpano on Helsingin yliopistossa alkuvaiheessa.  Toimivien käytäntöjen ja mielekkäiden yliopistotason linjausten toteuttaminen vaatii paljon yhteistyötä ja aikaa kaikilta yliopiston toimijoilta. Helsingin yliopiston kirjastossa on vireillä Avoimet oppimateriaalit ja avoin tiede opetuksessa – tukipalvelujen kehittämishanke.

On ollut kiinnostavaa nähdä, miten eurooppalainen yliopistojen yhteistyö tehnyt näkyväksi avointen aineistojen tarpeellisuuden. Una Europa -yliopistoverkoston yhteistyö on tuonut nostetta avointen oppimateriaalien käyttöön ja tuottamiseen. Helsingin yliopiston kirjaston asiantuntijat olivat mukana kun vuonna 2022 laadittiin Una Europan yhteinen ohjeistus avointen oppimateriaalien käyttöön ja tuottamiseen.

Avointa tiedettä opiskelijoille

Avoimen tieteen taidot ovat yhä tärkeämpiä yliopistosta valmistuneen asiantuntijan taitoja. Kirjasto on yhteistyökumppani avoimen tieteen ja datanhallinnan taitojen kehittämisessä myös opiskelijoille. Avoimen tieteen perustaitoja on sisällytetty kirjaston perustutkinto-opiskelijoiden verkkokursseihin, mutta erityisesti maisterivaiheen opinnoissa tarvitaan taitojen syventämistä.

Syksyllä 2022 pilotoitiin Farmasian tiedekunnan englanninkielisessä Lääketutkimuksen, farmaseuttisen tuotekehityksen ja lääkitysturvallisuuden maisteriohjelmassa avoimen tieteen ja datanhallinnan opetusta. Opetus toteutettiin ennakkotehtävien ja kahden luennon avulla. Opetus sai hyvää palautetta opiskelijoilta ja koulutusohjelman opettajilta. Opetusyhteistyötä ja opiskelijoille suunnatun avoimen tieteen ja datahallinnan opetuksen kehittämistä jatketaan. Suunnitteilla on avointa opetusmateriaalia, jota yliopisto-opettajat voivat käyttää.

Tiedonhankinnan taitoja tutkintoihin

Tiedonhankintaa tutkintoihin on vanha tuttu juttu, mutta se on aina ajankohtainen asia. Vuosi 2022 oli yliopistossa uusien tutkintovaatimusten valmistelun vuosi, ja kirjasto oli mukana tutkintovaatimusten suunnittelua tukevissa työpajoissa. Kirjasto tarjoaa tiedonhankinnan perustaitoja verkkokursseina ja käytännön harjoittelua webinaareissa tai lähiopetuksissa. Tutkielman tekijän tiedonhankinta -verkkokurssi on yksi tapa sisällyttää helposti tiedonhakua, viitteidenhallintaa, tiedonlähteiden arviointia ja tekijänoikeusasioita tutkintoihin. Kurssi löytyy LIB-200 koodilla Sisusta ja sen voi liittää osasuoritukseksi johonkin toiseen kurssiin.

Me kirjastossa teemme mielellämme yhteistyötä eri koulutusohjelmien opettajien kanssa. Tasapainottelemme koulutusohjelmakohtaisen räätälöinnin ja sen välillä, että pystymme tarjoamaan kaikissa koulutusohjelmissa tukea. Olemme avoimia uusille yhteistyön muodoille. 

Teksti