Esteetön asiointi
Kirjaston asiakaspalvelu auttaa toimintarajoitteisia asiakkaita kokoelmien ja kirjaston tilojen käytössä.

Opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita Kaisa-taloon ja kaikkiin kampuskirjastoihin.
Yksilölliset järjestelyt

Sinulla on mahdollisuus rekisteröityä saadaksesi yksilöllistä palvelua, jos olet Helsingin yliopiston kirjaston asiakas ja tarvitset apua kirjaston tilojen, kokoelmien tai palvelujen käytössä jonkin toimintarajoitteen vuoksi. Toimintarajoitteita ovat esimerkiksi fyysiset vammat tai oppimisvaikeudet.

Yksilöllisenä järjestelynä voit

  • saada kurssikirjoihin normaalia pidemmän laina-ajan
  • saada kirjaston henkilökunnalta apua kirjojen noutamisessa hyllyistä
  • saada kirjat postitse toimitettuna kotiosoitteeseen
  • saada henkilökunnalta apua Saavutettavuuskirjasto Celian asiakkaaksi rekisteröitymiseen
  • saada henkilökohtaista tiedonhaun opastusta ja neuvontaa kandi- tai maisterivaiheen opinnäytetyön teossa.

Jos koet tarvitsevasi kirjaston käytössä yksilöllisiä järjestelyjä toimintarajoitteen vuoksi, voit kysyä järjestelyistä kirjaston asiakaspalvelusta. Asiakaspalveluun saat yhteyden palautelomakkeella, puhelimitse tai kirjaston minkä tahansa toimipaikan asiakaspalvelutiskillä.

Tieto sovituista yksilöllisistä järjestelyistä merkitään kirjaston käyttäjän asiakastietoihin Helka-tietokannassa. Merkintä on vain kirjaston asiakaspalvelun henkilökunnan nähtävillä.

Eri­lai­set op­pi­jat kir­jas­tos­sa

Kirjasto tarjoaa Helsingin yliopiston opiskelijoille yksilöllistä tukea tiedonlähteiden löytämiseen oppimisvaikeuden tai muun syyn takia. Voit saada yksilöllisenä tukena esimerkiksi henkilökohtaista tiedonhankinnan neuvontaa (1 tunti) opintojesi edistämiseksi.

  • Ota kirjastoon yhteyttä yksilöllisen tuen järjestämiseksi. Kerro, mihin asiaan tarvitset neuvontaa ja ehdota sinulle sopivia aikoja.
  • Kirjaston asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.
Es­teet­tö­myys kir­jas­ton toi­mi­pai­kois­sa

Kaikki Helsingin yliopiston kirjaston toimipaikat sijaitsevat keskeisillä paikoilla, hyvien liikenneyhteyksien päässä.

Opas- ja avustajakoirat ovat tervetulleita Kaisa-taloon ja kaikkiin kampuskirjastoihin.