Kokoelmatoimintaa
Kokoelmien parissa tapahtuu!
Kokoelmatyö

Kokoelmien hoito on museoammatillista työtä, jota ohjaavat lait, kansainväliset ohjeistukset ja museon oma kokoelmapoliittinen ohjelma.

Kokoelmatyö sisältää aineistojen vastaanottamiseen liittyviä toimia, kuten sopimusten laadintaa ja aineistojen käsittelyä tuholaisten varalta. Aineistot luetteloidaan kokoelmahallintajärjestelmään ja valokuvataan. Kokoelmatiloissa ne pakataan asianmukaisesti säilytettäviksi. Taideteoksia ripustetaan esille yliopiston kampuksille ja niitä joudutaan usein myös siirtelemään esimerkiksi remonttien ja tilojen käyttäjien muuttojen vuoksi. Lainaamme esineitä ja teoksia myös näyttelyihin.

Kokoelmien avoimuus ja saatavuus mahdollistuvat, kun ne ovat asianmukaisesti luetteloituja ja säilytettyjä. Tutkijat voivat tulla tutustumaan kokoelmatiloihin talletettuihin kokoelmiin sopimuksen mukaan.

Kokoelmapoliittinen ohjelma

Kokoelmapoliittinen ohjelma on museon kokoelmatoiminnan käsikirja, jossa määritellään tallentamisen periaatteet sekä kerrotaan kokoelmista, niiden historiasta, hoitamisesta ja saavutettavuudesta. Ohjelmassa arvioidaan kokoelmatoiminnan tilanne tällä hetkellä ja asetetaan tavoitteet tulevalle toiminnalle. Kokoelmapoliittinen ohjelmamme on vuodelta 2019.

Tutustu tästä linkistä: Helsingin yliopistomuseon kokoelmapoliittinen ohjelma (PDF)

Kokoelmatilat

Vain pieni osa kokoelmistamme on esillä näyttelyissä. Loput ovat tallella ja hyvässä hoidossa kokoelmatiloissa. Meillä on kokoelmia sekä yliopiston keskustakampuksella että Vantaalla Museoviraston Kokoelma- ja konservointikeskukselta vuokratuissa, moderneissa ja museaaliset olosuhdevaatimukset täyttävissä tiloissa.

 

Blogi: Yliopistomuseo muuttaa

Muutimme uusiin kokoelmatiloihin 2019-2021 muuttoprojektin aikana. Tutustu suureen muuttoprojektiin ja kaikkeen sen aikana opittuun blogissamme!

TAKO-yhteistyö

Olemme mukana ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKOn toiminnassa. Verkostossa jaetaan aineistojen tallennusvastuuta teemoittain ja järjestetään yhteisiä nykyhetken tallentamistempauksia. Kulutus-teemaisessa nykydokumentointitempauksessa vuonna 2020 tallensimme opiskelijaruokailua korona-aikana. Vuoden 2022 tempauksen teemana oli vapaus.