Nanoform kutistaa lääkepartikkelin

Professori Edward Hæggströmin materiaalifysiikan tutkimusryhmässä Helsingin yliopistossa on kehitetty menetelmä, jolla voi pienentää lääkepartikkelin ilman että partikkelin kemialliset ominaisuudet muuttuvat. Tutkijat ovat ristineet menetelmän nanonisaatioksi.

− Yksinkertaistaen kyse on menetelmästä, joka pienentää molekyyliryppäitä eli partikkeleja niiden kemiallisten ominaisuuksien kärsimättä, kertoo professori Edward Haeggström.

Menetelmällä on mahdollista parantaa lääkkeiden tehoa: pienemmät lääkepartikkelit liukenevat helpommin ja ne myös mahtuvat paremmin paikkoihin, joihin niiden vaikutus halutaan kohdistaa.

Muitakin sovelluskohteita nanonisaatiolle todennäköisesti löytyy, mutta niistä Haeggström ei vielä ole valmis puhumaan.

− Lähdetään liikkeelle yhdellä sovelluksella. Myöhemmin voidaan sitten miettiä muita.

Idean lääkepartikkeleiden ’kutistamisesta’ keksi farmaseuttisen kemian professori Jouko Yliruusi. Idean toteuttamiseen tarvittiin materiaalifysiikan osaamista, joten Yliruusi esitteli ajatuksen Hæggströmille. Niin käynnistyi yhteistyö, joka on jatkunut jo yli kymmenen vuotta ja johtanut nanonisaatiopalvelua tarjoavan Nanoform Finland Ltd -startupin syntyyn.

 

Tutkimuksen hedelmät hyötykäyttöön

– Tämä on minusta hyvä osoitus siitä, mihin yliopistoyhteisö parhaimmillaan pystyy. Meillä oli oivallus, hyviä tekijöitä ja mahdollisuus kokeilla eri lähestymistapoja, professori Hæggström sanoo.

Oivalluksen kehittäminen patentoitavaksi ja kaupallistettavaksi tuotteeksi ei ole mutkaton eikä myöskään ilmainen prosessi. Asiantuntevaa apua tarjosi Helsinki Innovation Services (HIS), ja rahoittajaksi lähti Tekes.

Professori Hæggströmin mielestä on luonnollista kaupallistaa akateemisesta tutkimuksesta syntyneitä innovaatioita, jotta ne saadaan hyödyttämään yhteiskuntaa. Patentointi ei myöskään hänen mielestään haittaa tutkimuksen avoimuutta.

– Patentointiprosessin takia jouduimme viivästyttämään tutkimustulosten julkaisemista jonkin verran, mutta ei se ollut mikään ongelma.

Mitä me teemme – ja miksi

ONGELMA: Lääkkeet ovat tuiki tarpeellisia, mutta moni lääkeainekandidaatti hylätään, koska sen vaikutus osoittautuu riittämättömäksi. Vuosittain käynnistetyistä 200-300 lääkekehityshankkeesta vain joka viides selviytyy kliinisistä kokeista apteekin hyllylle asti. Tästä aiheutuu keskimäärin miljardin euron lääkekehityskulut kutakin hyväksyttyä lääkettä kohden. Kariutumisista 15-20 % johtuu siitä, ettei lääke liukene kunnolla vaikuttaakseen toivotulla tavalla elimistössä. Näille epäonnistuneille lääkkeille me annamme uuden mahdollisuuden.  

RATKAISU & HYÖDYT: Nanoform Finland, perustettu vuonna 2015, on kehittänyt patentoidun menetelmän (Controlled Expansion of Supercritical Solutions - CESS), jonka avulla liukoisuutta voidaan hallitusti parantaa kiteyttämällä lääkeainepartikkeli uudelleen, käyttämällä ylikriittistä hiilidioksidia, 20 – 200 nm kokoluokkaan. Nanonisoinnin ansiosta hiukkasen pinta-ala suhteessa tilavuuteen kasvaa, ja näin liukoisuus paranee ja nopeutuu. Etu on erityisen merkittävä lääkeaineluokkien (BCS) II ja IV -yhdisteille. Menetelmämme sopii sekä perinteisille orgaanisille pienmolekyyleille että uusille biologisille lääkkeille. Nanonisoidun lääkkeen parantunut liukoisuus on osoitettu prekliniisissä kokeissa.

Innovaatiomme voi parhaimmillaan kaksinkertaistaa lääkekehityshankkeiden onnistumisen, sillä nanonisointiin perustuva valmistusteknologiamme parantaa lääkkeen liukoisuutta ja siten sen biologista hyväksikäytettävyyttä.

Asiakkaamme kansainvälisen lääketeollisuuden kärkikymmenikössä pitävät patentoitua teknologiaamme parempana kuin tavanomaisia valmistusmenetelmiä. Yritykset ovatkin pyytäneet meitä kehittämään T&K-tuotantoamme GMP:n mukaiseen lääkevalmistukseen. Lääketeollisuus sijoittaa huomattavia summia lääkkeiden parempaan tehokkuuteen, sivuvaikutusten vähentämiseen ja uusiin annostelutapoihin. Näiden lisäksi lääkkeiden uudet indikaatiot mahdollistavat pidennetyn immateriaalioikeuksien suojaajan. Parhaillaan osoitamme osaamistamme kahdelle asiakkaallemme.

Lisätiedot: www.nanoform.fi