NADMED paljastaa NAD-metaboliittien lääketieteellisen ja biologisen potentiaalin

NAD-metaboliitit ovat peräisin B3-vitamiinista ja ne ovat ihmisen energia-aineenvaihdunnalle elintärkeitä molekyylejä. NADMED tarjoaa helpon ja skaalautuvan tekniikan NAD-tasojen mittaamiseen.

– Emme me tutkijoina ajatelleet NADmediä innovaationa silloin kun aloimme työskennellä sen parissa. Se oli vain tavanomaista tutkimustyöhön liittyvää menetelmäkehitystä, kertovat akatemiaprofessori Anu Wartiovaaran tutkimusryhmässä työskentelevä postdoc-tutkija Liliya Euro ja projektisuunittelija Jana Buzkova.

Wartiovaaran laboratoriossa tutkitaan ihmisen energia-aineenvaihduntaa – toisin sanoen sitä, miten ravinto muutetaan solujen tarvitsemaksi energiaksi – sekä mitokondriosairauksia. B3-vitamiinin aineenvaihduntatuotteet, niin sanotut NAD-metaboliitit, ovat avaintekijöitä energia-aineenvaihdunnan säätelyssä.

NAD-metaboliitteja on neljä: NAD ja NADP sekä NADH ja NADPH. Nämä neljä molekyyliä säätelevät yli 250 elintärkeää solunsisäistä prosessia. Niin hämmästyttävää kuin se onkin, tarvitsemme B3-vitamiinia ainoastaan tuottamaan näitä neljää molekyyliä.

Tutkijat havaitsivat, että tiettyjä tauteja sairastavien potilaiden NAD-tasot laskivat jyrkästi niissä kudoksissa, joissa oli viallisia mitokondrioita. Tämä sai heidät pohtimaan, voisiko B3-vitamiinilisästä olla apua näille potilaille.

– Seuraava kysymys olikin se, miten voimme seurata vitamiinilisän vaikutusta potilaiden NAD-tasoihin, Euro kertoo. Ilmeinen ratkaisu oli mitata NAD-tasoja potilaiden verinäytteistä, mutta ei ollut olemassa menetelmää, jolla tämä olisi voitu tehdä.

Liliya Eurolla oli aikaisempaa kokemusta laboratoriomenetelmien kehittämisestä, joten hän päätti rakentaa sopivan työkalun myös tähän tarkoitukseen. Suurin haaste työssä oli NAD-metaboliittien erottelu verestä, sillä NAD ja NADP ovat stabiileja erilaisissa olosuhteissa kuin NADH ja NADHP.

– Loppujen lopuksi onnistuimme kehittämään varsin helppokäyttöisen menetelmän, jolla pystymme erottelemaan kaikki neljä metaboliittia sekä mittaamaan näiden metaboliittien määrät, Buzkova sanoo.

– Sitten oivalsimme, että meillähän on käsissämme innovaatio, jolle voi löytyä sovelluksia monien eri sairauksien diagnostiikassa.

Sovellusmahdollisuuksia on runsaasti

Innovaation kehittämistä ja tuotteistamista varten tutkijat perustivat NADmed-tiimin, johon tällä hetkellä kuuluu neljä henkilöä: akatemiaprofessori Anu Wartiovaara on linkki klinikkaan ja mitokondriopotilaiden näytteisiin, Liliya Euro kehittää teknologiaa, Jana Buzkova toimii projektipäällikkönä ja laboratorioteknikko Sonja Jansson analysoi NAD-tasoja biopankkinäytteistä.

NADmed-tiimi on kehittämässä kliiniseen käyttöön soveltuvaa diagnostista testiä, jolla kaikkia neljää NAD-metaboliittia voidaan mitata. Menetelmän avainteknologiaa koskeva patenttihakemus on myös vireillä.

– Tällä hetkellä selvitämme NAD-metaboliittien merkitystä eri sairauksissa. Teemme tässä yhteistyötä suomalaisten biopankkien, SPR:n Veripalvelun ja useiden muiden tutkimusryhmien kanssa, Euro ja Buzkova kertovat.

Tutkijat uskovat, että NAD-metaboliittien mittausmenetelmälle löytyy paljon sovellusalueita.

– Sitä voidaan käyttää tilanteissa, joissa arvioidaan tarvetta B3-vitamiinilisälle ja sitä voidaan hyödyntää vitaminilisää käyttävien seurannassa ja oikean annoskoon määrittämisessä. Menetelmä on myös mahdollista yhdistää lääketestaukseen, kun on kysymys sairauksista, joissa NAD-metaboliittien tasot romahtavat – NAD-tason normalisoituminen kertoo lääkkeen tehoavan ja potilaan tilan paranevan, Euro sanoo.

Lue lisää NADmedistä projektin verkkosivuilta.

Uutinen on julkaistu alun perin 21.10.2019 ja sitä on täydennetty 23.10.2020 ja päivitetty 23.11.2021.

Ongelma

Tällä hetkellä ei ole olemassa sellaista veritestiä, jolla voitaisiin selvittää NAD-metaboliitien määrä elimistössä. NADin puute on haitallisia terveydelle ja  yhteydessä useisiin vakaviin sairauksiin. 

Ratkaisu

Menetelmä, jolla voidaan mitata NAD-metaboliittien tasot veri- tai kudosnäytteestä.

Keskeiset asiat

  • Kaikkien neljän NAD-metaboliitin tasot voidaan mitata.
  • Menetelmää voidaan soveltaa sekä yksittäisen näytteen analysointiin että suuren mittaluokan seulontaan (high-throughput screening)
  • Menetelmä on helppo skaalata käyttöön lähes missä tahansa kliinisessä laboratoriossa.

Liiketoiminta

Teknologian kaupallistamisesta vastaa perustettava startup-yritys, joka tarjoaa diagnostiikkatyökaluja ja analyysipalveluita kliinisille laboratorioille, tutkimuslaitoksille ja lääkeyhtiölle.

Teknologialle on jätetty patenttihakemus, joka suojaa hankkeessa luotua ainutlaatuista menetelmää.

Tule mukaan

Etsimme yhteistyökumppaneita lääketeollisuudesta yhdistääksemme menetelmämme lääkeseulontaan.

Etsimme yhteistyökumppaneita tutkimusryhmistä, joiden tutkimuskohteena olevissa sairauksissa NAD-metaboliiteilla on merkityksellinen rooli.

Yhteyshenkilöt

Kajsa Kajander (kajsa.kajander@helsinki.fi), HIS

Jari Närhi, kaupallinen johtaja ja tulevan yrityksen CEO (jari.narhi@helsinki.fi)

Professori Anu Wartiovaara (anu.wartiovaara@helsinki.fi)

Jana Buzkova, kaupallisesta yhteistyöstä vastaava asiantuntija ja tulevan yrityksen COO (jana.buzkova@helsinki.fi)

Liliya Euro, vanhempi tutkija ja tulevan yrityksen CSO (liliya.euro@helsinki.fi)

Sonja Jansson, laboratorioteknikko (sonja.jansson@helsinki.fi)

https://www.nadmed.fi