Memocate helpottaa vuorovaikutusta muistisairaan kanssa

Memocate tarjoaa digitaalisesti tuettuja ja tutkimukseen perustuvia koulutuspalveluita muistisairaiden kohtaamiseen. Ainutlaatuista Memocatessa on sen tutkimuksellinen lähestymistapa ja verkkopohjaisuus. Verkko-oppiminen tarjoaa monimuotoisia sisältöjä erilaisiin tarpeisiin.

Memocate on yritys, joka tuottaa digitaalisesti tuettua vuorovaikutuskoulutusta muistisairaiden henkilöiden hoitajille ja keskustelukumppaneille. Palveluja voivat käyttää niin ammattihoitajat, hoitoalan opiskelijat kuin omaishoitajatkin. Memocaten visio on, että koulutuksesta hyötyvät kaikki, jotka kohtaavat muistisairaita arjessaan, taksikuskeista kampaajiin.

– Tieto muistisairauksista ja muistisairaiden kohtaamisesta on kansalaistaito, tiivistää dosentti, Memocaten tieteellinen neuvonantaja Camilla Lindholm.

Ainutlaatuista Memocatessa on sen tutkimuslähtöisyys: taustalla on Lindholmin pitkäaikainen, vuorovaikutusta ja dementiaa käsittelevä humanistinen tutkimustyö. Sen ansiosta Memocaten palvelut pystyvät keskittymään vuorovaikutuksen hienovaraisiin yksityiskohtiin.

Helsingin yliopiston omistama Helsinki Innovation Services (HIS) on kuuden toimintavuotensa aikana hauduttanut jo useita yrityksiä, jotka perustuvat yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Niistä Memocate on yhdeksäs.

Vuorovaikutus kohenee tietoa lisäämällä

Muistisairaat ja heidän hoitajansa tai läheisensä kamppailevat erilaisten vuorovaikutusongelmien kanssa. Muistisairaus voi aiheuttaa äänekästä tai häiritsevää käytöstä, väkivaltaisuutta, vaikeuksia tunnistaa paikkaa, aikaa tai tilannetta tai kykenemättömyyttä ilmaista itseään millään tavalla. Näihin asioihin Memocate pureutuu. Ongelmatilanteita ratkaistaan pitämällä kiinni yrityksen arvoista, asiakaskeskeisyydestä ja kunnioituksesta.

– Vuorovaikutusta kehittämällä voidaan tutkitusti vähentää muistisairaiden henkilöiden haasteellista käyttäytymistä. Parannamme arkea tarjoamalla tietoa väärinymmärrysten ratkomiseen, Camilla Lindholm kertoo.

Memocate tarjoaa erilaisia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin muun muassa välittämällä tietoa muistisairauksista ja niiden vaikutuksesta kieleen. Tieteellisen tutkimuksen ansiosta eri tilanteita voidaan tarkastella yksityiskohtaisesti selvittämällä, mikä vuorovaikutuksessa on mennyt pieleen ja aiheuttanut väärinymmärryksiä tai agitoitua käytöstä. Näin tieto ja ymmärrys lisääntyvät ja hankalia tilanteita saadaan ennaltaehkäistyä.

Innovaatio syntyy tieteestä

Memocate erottautuu muista koulutusratkaisuista tarjoamalla uutta tietoa kommunikaation ruohonjuuritason ongelmista, joihin ei aiemmin ole ollut tarjolla tehokkaita käsittely- ja toimintamalleja. Tämä on Camilla Lindholmin vuorovaikutusaiheisen tutkimuksen ansiota. Lindholm on toiminut yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa vuodesta 2009 saakka.

Koulutuksen pohjana on vuorovaikutustilanteiden yksityiskohtainen tarkastelu: mitä tilanteissa oikeasti tapahtuu, miksi ne onnistuvat tai epäonnistuvat. Tätä kautta rakentuu eräänlainen tilannearkisto, josta löytyy tietoa ja toimintamalleja eri tilanteisiin, esimerkiksi ruokailuun tai aggressiiviseen käytökseen. Memocaten valttikortti onkin keskustelunanalyyttinen vuorovaikutustilanteiden tarkastelu ja etnografinen tieto hoivakonteksteista.

– Lisäksi koulutuspalvelu parantaa hoitajan kykyä suoriutua työstään paremmin ja edistää samalla niin asiakkaan kuin hoitajan itsensäkin hyvinvointia työssä. Hoivaorganisaatiot puolestaan hyötyvät tuottavammasta ja paremmin voivasta henkilöstöstä, kuvaa Memocaten toimitusjohtaja Heikki Viitanen.

Valttina verkko-oppiminen

Memocaten erityisyys syntyy myös verkko-oppimisen tuoreimman tutkimustiedon soveltamisesta käytäntöön. Digitaalisia oppimateriaaleja ja verkko-oppimisen menetelmiä hyödynnetään monipuolisesti yhteistyössä hoitoalan ammattilaisten kanssa. Animaatioihin, teksteihin ja tehtäviin perustuva materiaali tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiseen oppimiseen.

– Seuraamme verkko-oppimisen uusimpia tuulia, jotta tiedämme, miten oppiminen verkossa tapahtuu tehokkaimmin ja mitä silloin pitää huomioida, Camilla Lindholm kertoo.

Verkkokoulutuksen etuja ovat sen tehokkuus, saavutettavuus ja demokraattisuus koulutuksen muotona. Hoitajien oppimisessa verkkokoulutusta hyödynnetään tällä hetkellä vain vähän.

Monitieteisellä tiimillä kohti kansainvälisyyttä

Memocaten taustalla on nuorekas ja monikansallinen tiimi, jonka jäsenet tuovat oman erityisosaamisensa prosessiin.

– Tiimin jäsenet asuvat Helsingissä, Tampereella ja Lohjalla, joten suuri osa työstä tehdään etänä samalla tiiviisti yhteyttä pitäen. Toimitilat löytyvät Tampereen keskustasta sekä Hankenin Business Labista Helsingistä, kertoo toimitusjohtaja Heikki Viitanen.

Visuaalisesta suunnittelusta vastaa Anastasiia Kozina, ohjelmistokehityksestä Daniel Landau, sisällöntuotannosta Soile Törrönen, animoinnista Liza Kinner ja kuvituksesta Chrystal Giam.

Memocate pilotoi parhaillaan ensimmäistä prototyyppiä ammattihoitajille suunnatusta palvelusta. Mukana pilotissa on yksi hoitokoti ja yksi koulutuslaitos. Lokakuussa käynnistyi erillinen ELY-keskuksen rahoittama kehityshanke Memocaten materiaalien muokkaamiseksi omaishoitajille sopivaan muotoon. Keväällä on vuorossa isompi pilotti Sipoon kunnan kanssa.

Ulkomaille laajentuminen kuuluu Memocaten suunnitelmaan. Sitä varten ollaan aloittamassa yhteistyö erään kansainvälisen lääkeyhtiön kanssa sekä kääntämässä palvelua ruotsiksi ja englanniksi.

Lue lisää Memocatesta.

Memocate lyhyesti

Ongelma

Muistisairaudet ovat todella suuri yhteiskunnallinen ongelma. Maailmassa on tällä hetkellä noin 47 miljoonaa muistisairasta, ja 30 vuoden päästä määrän arvioidaan olevan 135 miljoonaa.

Muistisairaus aiheuttaa vuorovaikutusongelmia, jotka tekevät niin muistisairaiden kuin hoitajien ja läheistenkin arjesta ajoittain todella haastavaa.

Ratkaisu

Toimiva vuorovaikutus on muistisairaan tehokasta lääkkeetöntä hoitoa ja kuntoutusta. Memocate tuottaa digitaalisesti tuettua vuorovaikutuskoulutusta, jolla hoivan käytäntöjä ja tuottavuutta voidaan parantaa merkittävästi.

Päähyödyt

Memocaten avulla muistisairas saa laadukasta ja kunnioittavaa hoivaa. Entistä paremmin voiva henkilöstö ja tuottavammat hoivakohtaamiset tuovat kilpailuetua ja kustannussäästöjä hoito- ja vanhustyön organisaatioille.

Liity mukaan

Liity Memocaten yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien joukkoon! Etsimme jatkuvasti uusia kumppaneita tuotekehitykseen. Memocate on saanut rahoitusta Helsingin yliopistojen rahastoilta, ja marraskuussa mukaan liittyi ensimmäinen ulkopuolinen enkelisijoittaja. Seuraava rahoituskierros on suunnitteilla keväälle 2018.

Tulevaa rahoituskierrosta ajatellen tapaamme mielellämme jo nyt rahoittajia, jotka haluavat olla tukemassa muistisairaiden ja heidän hoitajiensa hyvinvointia tulevaisuudessa.

Memocate verkossa ja sosiaalisessa mediassa

www.memocate.com

Instagram: teammemocate

Twitter: @TeamMemocate

Facebook: memocated

LinkedIn: Memocate

Medium: Memocate