HEI Schools keräsi kaksi miljoonaa euroa suomalaisen päiväkotimallin viemiseen globaaleille markkinoille

Uuden rahoituksen myötä malli voidaan tuoda yhä useampien opettajien ja päiväkotien käyttöön ympäri maailman

Palkittu, tutkimuslähtöinen varhaiskasvatuskonsepti HEI Schools, on kerännyt kahden miljoonan euron rahoituskierroksen. Sijoituskierrokseen osallistuivat liettualainen pääomasijoitusyhtiö Practica Capital sekä suomalainen Tesi. Vuonna 2015 aloittanut yhtiö on perustettu yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.

HEI Schoolsin tavoitteena on tuottaa korkealaatuista suomalaista varhaiskasvatusta lapsille ja perheille maailmanlaajuisesti. Yritys tarjoaa suomalaiseen varhaiskasvatusmalliin perustuvia pedagogisia työkaluja ja sisältöjä päiväkotien ja opettajien käyttöön Suomen ulkopuolella.Paikallisten päiväkotioperaattoreiden pyörittämiä HEI Schools -päiväkoteja on avoinna yhteensä 14 Kiinassa, Australiassa, Indonesiassa, Koreassa, Argentiinassa, Saudi-Arabiassa, Egyptissä ja Suomessa. Näiden lisäksi vuonna 2021 on tarkoitus avata yhteensä 16 uutta päiväkotia Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Kuwaitiin ja Thaimaahan. Lisäksi HEI Schoolsin digitaalista opetussuunnitelmaa ja opettajakoulutusta käytetään yli 40:ssä eri päiväkodissa ympäri maailman ja HEI Schoolsin opettajasertifikaattia suorittaa tällä hetkellä yli 200 opettajaa yhteensä 30 eri maasta.

– Rahoitus mahdollistaa HEI Schoolsille ison uuden askeleen globaalissa kasvussa. Varhaiskasvatus on eri puolilla maailmaa kehittymässä nopeasti entistä ammattimaisempaan ja suuntaan ”babysitting” -palveluista yhä laadukkaampaan pienten lasten kasvatukseen ja koulutukseen. Emme yritä viedä suomalaista yhteiskuntamallia tai koulutusjärjestelmää sellaisenaan maailmalle, vaan syvällistä, pedagogista osaamista siitä, kuinka lapset oppivat ja kehittyvät. Tässä tiedepohjaisella lähestymisellä ja ymmärryksellä on valtavan iso rooli ja merkitys. Autamme paikallisia opettajia hyödyntämään suomalaisia metodeja omassa kulttuurissaan ja ympäristössään hyvin suunniteltujen työkalujen ja jatkuvan digitaalisen opettajakoulutuksen avulla, kertoo HEI Schoolsin toimitusjohtaja ja yksi perustajista, Milla Kokko.

– HEI Schoolsilla on digitaalisten työkalujen kehittymisen myötä mahdollisuus tuoda konseptinsa miljoonien ihmisten saataville. Olemme iloisia saadessamme olla osa tätä rahoituskierrosta, joka auttaa HEI Schoolsia skaalaamaan toimintaansa entistä laajemmalle. Meillä on HEI Schoolsin ja Practica Capitalin kanssa yhteisenä tavoitteena luoda uusi suomalainen menestystarina maailmalle, sekä saada aikaan positiivista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, toteaa Tesin Venture Capital -tiimin johtaja Juha Lehtola.– Lapsuus on aikaa, jolloin mikä tahansa on mahdollista. Aikaa, jolloin kaikki keskeisimmät kehitysmuutokset tapahtuvat. HEI Schoolsin tehtävä ja tavoite on auttaa jokaista lasta saavuttamaan koko potentiaalinsa, ilman rajoitteita ja tekosyitä”, toteaa professori Lasse Lipponen Helsingin yliopistosta. Lipponen on myös yksi HEI Schoolsin perustajista.

Lue lisää:

Kan­sain­vä­li­nen suo­ma­lai­sen var­hais­kas­va­tuk­sen tutkimus- ja har­joit­te­lu­päi­vä­ko­ti Jät­kä­saa­reen

HEI Schools tar­jo­aa help­po­käyt­töi­siä, suo­ma­lai­seen var­hais­kas­va­tuk­seen pe­rus­tu­via tuot­tei­ta

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy / Helsinki Innovation Services

HEI Schoolsin verkkosivut