GlucoModicum: Menetelmä neulattomaan ja kivuttomaan terveyden seurantaan

Vuosien tutkimusten tuloksena GlucoModicumin tutkijaryhmä on kehittänyt uudenlaisen, neulattoman ratkaisun erilaisten verestä mitattavien arvojen, kuten glukoosin, seurantaan. Menetelmän testaamiseksi on jo olemassa älykellon kokoinen glukoosimittarin prototyyppi.

Yli 400 miljoonaa ihmistä sairastaa 1- tai 2-tyypin diabetesta ympäri maailman, ja koska ylipaino on merkittävä 2-tyypin diabeteksen riskitekijä, 1,9 miljardilla ihmisellä on kohonnut riski sairastua diabetekseen.

Glukoosi- eli verensokeriarvojen mittaaminen on diabeetikoille arkipäivää. Useimmiten se vaatii neulanpiston sormenpäähän, joten menetelmä on hankala ja kivulias. Tästä syystä monet eivät mittaa sokeriarvojaan niin usein kuin olisi tarpeen ja osa jättää mittaamisen väliin kokonaan. Siksi neulattomalle ja helppokäyttöiselle ratkaisulle on valtava kysyntä.

GlucoModicumin uudenlaisen ratkaisun avulla glukoosiarvon voi mitata kudosnesteestä ilman neulan pistosta.

– Jos kaikki menee suunnitelmiemme mukaan, glukoosimittarimme voi olla markkinoilla kahden tai kolmen vuoden kuluttua, GlucoModicumin toimitusjohtaja Jokke Mäki sanoo.

Tulevaisuudessa sen miniatyyrikokoinen teknologia voidaan liittää osaksi älykelloa tai aktiivisuusranneketta. Lisäksi ratkaisun tuotantokustannukset ovat niin matalat, että sitä voidaan tarjota kuluttajille laajasti.

Kaikki alkoi sattumalta

Vuonna 2015 Helsingin yliopiston tutkijaryhmä testasi uudenlaista menetelmää, jonka avulla molekyylejä pyrittiin viemään kudokseen ilman neulaa. Tehtyään muutamia muutoksia, tutkijat huomasivat, että menetelmä toimi toiseen suuntaan – molekyylit tulivat ulos kudoksesta.

Myöhemmät kokeet osoittivat, että uusi menetelmä mahdollistaa kudosnesteen nopean siirtymisen ihon läpi kivuttomasti, helposti ja ihoa rikkomatta. Tähän perustuu GlocoModicumin patentoitu iFUS-teknologia.

Tutkijat ovat jo osoittaneet, että IFUS-menetelmällä mitatut kudosnesteen glukoosiarvot vastaavat verinäytteestä mitattuja glukoosiarvoja terveillä vapaaehtoisilla koehenkilöillä.

Kudosnesteestä voidaan mitata myös monia muita terveyden seurannassa käytettäviä arvoja, kuten tiettyjä hormonipitoisuuksia, joita normaalisti mitataan verinäytteestä. Niinpä iFUS-teknologia tarjoaa monia mahdollisuuksia terveyden omaseurantaan.

Neulattoman glukoosi-mittauksen haasteet ja mahdollisuudet

Useat teknologia- ja lääkeyritykset pyrkivät kehittämään tehokasta ja neulatonta glukoosimittausmenetelmää, mutta iFUS-teknologiaa vastaavaa tuotetta ei ole markkinoilla. Teknologiaa, joka perustuisi kudosnesteen noninvasiivinen siirtoon ihon läpi ei ole muualla kehitetty kahteen vuosikymmeneen. Se avaa GlucoModicumille monia jännittäviä mahdollisuuksia

– Tarkkailemme kilpailutilannetta jatkuvasti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että GlucoModicum voisi olla ensimmäinen toimiva ratkaisu, sanoo GlucoModicumin toimitusjohtaja Jokke Mäki.

­– Uskomme, että GlucoModicumilla on erinomaiset mahdollisuudet luoda erittäin skaalautuvaa ja kannattavaa liiketoimintaa ja tuoda markkinoille ratkaisu, joka parantaa miljoonien ihmisten terveyttä ja elämänlaatua, Mäki sanoo.

 

Prototyyppi ja kliiniset kokeet

IFUS-teknologiaa hyödyntävän glukoosimittarin prototyyppi valmistui keväällä 2019. Prototyyppiä on kokeiltu terveiden ihmisten glukoosiarvojen mittaamiseen ja tulokset ovat olleet lupaavia.

Kesällä 2019 laitetta testattiin kliinisissä kokeissa kakkostyypin diabetesta sairastavilla. Myös Kliinisten kokeiden tulokset olivat lupaavia. Kokeet mahdollistivat tuotteen testaamisen laajalla glukoosiarvojen vaihteluvälillä. Heinäkuussa 2019 mittarista valmistui teollinen prototyyppi.

GlucoModicumin teknologia on patentoitu maailmanlaajuisesti ja patentin vaikutusalueella on 4,3 miljardia ihmistä. Patentti on jo myönnetty Euroopan unionin alueelle. Lisäksi GlucoModicumilla on laaja IPR- ja liikesalaisuussalkku, joka kattaa kuluttajalle tarjottavan ratkaisun kokonaisuudessaan.

Lyhyesti

Ainutlaatuinen (neulaton & kivuton) glukoosiarvojen mittausteknologia, jonka potentiaalisia käyttäjiä ovat maailman yli 400 miljoonaa diabeetikkoa sekä 1,9 miljardia ihmistä, jotka ovat diabeteksen riskiryhmässä. Teknologiaa voidaan käyttää myös useisiin muihin terveydenhoidon mittauksiin.

Tule mukaan!

GlucoModicum on järjestänyt kaksi rahoituskierrosta: ensimmäinen kesäkuussa 2018 ja toinen toukokuussa 2019. Kummatkin rahoituskierrokset ovat ylimerkitty.

GlucoModicum neuvottelee parhaillaan useiden kansainvälisten yritysten kanssa kaupalliseen ja tuotekehitykseen liittyvästä yhteistyöstä. Palaute on ollut erittäin positiivista.

Yhteystiedot:

Toimitusjohtaja Jokke Mäki

jokke.maki@glucomodicum.com

puh. 040 5860946

GlucoModicum-tiimi