Helsingin yliopistosta ponnistaneelle spinoutille miljoonaluokan kansainvälinen investointituki

Terveysdatan tietoturvaan keskittyvä VEIL.AI on ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä valittu Novo Nordisk Foundationin tukemaan BioInnovation Institute Foundation -ohjelmaan. Myönnetty 1,3 miljoonan euron investointiraha mahdollistaa sensitiivistä terveysdataa anonymisoivan VEIL.AI-järjestelmän jatkokehityksen.

Kansainvälinen kaupallinen voittoa tavoittelematon BII (BioInnovation Institute Foundation) on valinnut ohjelmaansa kolme kansainväliseen markkinaan suuntaavaa biotieteiden startup-yritystä, joista Helsingin yliopistossa kehitetyn terveysdataa hyödyntävän VEIL.AI:n lisäksi kaksi muuta innovaatiokehittäjää ovat Isosta-Britanniasta ja Saksasta. Näistä kussakin kehitetään uraauurtavia ratkaisuja lääketieteen ja terveysteknologian alalla.

– Olemme erittäin innoissamme BII:n uudesta yhteistyöstä ja mahdollisuuksista, ei pelkästään BII:n ammattilaisten korkean ammattitaidon ja omistautumisen vuoksi, vaan myös siitä syystä, että BII on merkittävä ja erinomaisesti verkostoitunut toimija Euroopassa. Tämä investointi tukee tuotteemme jatkokehittämistä sekä kaupallistamishankkeiden viemistä eteenpäin tulevaisuudessa, Tuomo Pentikäinen VEIL.AI:n toimitusjohtaja sanoo.

BII toimii hautomona, joka tarjoaa ohjelmaansa valitsemilleen startupeille kansainvälisen biotieteiden liiketoimintaverkoston, tutkimusvälineet ja mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa ja innovaatioitaan edelleen.

Tulevaisuudessa Novo Nordisk Foundation aikoo rahoittaa laajasti erilaisia lääketieteen hankkeita. Positiivisen kehityksen jatkuessa Novo Nordisk Foundationilla on mahdollisuus tarjota jopa 470 miljoonaa euroa BII:lle tulevien 10 vuoden aikana.

VEIL.AI ratkaisee sensitiivisen terveysdatan käytön haasteita

VEIL.AI on Helsingin yliopistossa kehitetty terveysdataa muokkaava innovaatio, jonka avulla tunnistettavasti yksilötasolla kerättyä ja siten sensitiivistä tietoa pystytään hyödyntämään esimerkiksi erilaisissa koneoppimisen ratkaisuissa, kaupallisissa sovelluksissa sekä tutkimus- ja kehityshankkeissa. VEIL.AI prosessoi tietoja niin, että kerättyjen tietoaineistojen arvo säilyy ja dataa voi turvallisesti jakaa ja jatkojalostaa mutta niin, että yksittäinen ihminen ei ole enää niiden perusteella tunnistettavissa.