Commercial Championit toimivat tutkimusinnovaatioiden kaupallistajina

Commercial Championit eli kaupallistamisen asiantuntijat, vastaavat yhdessä teknologiansiirtoyritys Helsingin innovaatiopalvelut Oy:n kanssa Business Finlandin rahoittamien Research to Business -hankkeiden kaupallistamisen valmisteluista Helsingin yliopistolla.

Research to business -rahoitus on Business Finlandin tarjoama rahoitusinstrumentti suomalaisille tutkimushankkeille, joissa nähdään alustavaa keksinnön toimivuutta ja kaupallisesti hyödynnettävää potentiaalia. Rahoituksella edistetään uusien tiedepohjaisten innovaatioiden kaupallistamisen valmistelua tavoitteena tuottaa Suomeen työpaikkoja ja vientituloja tuottavia kasvuyrityksiä. Jokaisessa Research to Business -hankkeessa työskentelee tutkimusryhmän lisäksi Commercial Champion.

Research to Business -hankkeet ovat nykyään kokonaisbudjetiltaan maksimissaan 700 000 euron suuruisia ja kestoltaan noin 1–2 vuoden mittaisia. Business Finland kattaa 70 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Hankkeet koostuvat kahdesta osa-alueesta: tutkimuksesta, johon voi ohjata enintään 60 % hankkeen kuluista ja kaupallistamisen valmistelusta, johon tulee käyttää vähintään 40 % resursseista. Hankkeiden keskeisenä tavoitteena on tunnistaa optimaalinen kaupallistamisreitti tutkimuslöydöksille. Business Finland edellyttää, että jokaisessa hankkeessa on mukana kaupallistamiseen 100 %:n työpanoksella keskittyvä tiimin jäsen, joka tuntee alueen markkinaa ja jolla on osaamista toimia tutkimuksen ja kaupallisen markkinan välimaastossa. Liiketoiminnallinen osaaminen katsotaan eduksi.

Commercial Championit yrityksen perustamisen tukijoina ja liiketoimintamallien asiantuntijoina

Commercial Championit ovat nimensä mukaisesti vastuussa Research to Business -hankkeen kaupallistamisen valmistelusta, jolloin tutkimushenkilöstö voi keskittyä hankkeen tutkimustoimintaan. Kaupallistamisen valmistelua voi Business Finlandin mukaan olla esimerkiksi tutkimusidean tarkastelu kaupallistamisen näkökulmasta, asiakasarvon määrittäminen ja markkinatutkimukset, kilpailevien ratkaisujen kartoittaminen ja idean toimivuuden todentaminen (proof of concept) sekä keskustelut pilotointimahdollisuuksista potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Teknologian suojaaminen patentoimalla on usein keskeinen osa kaupallistamisen valmistelua. 

Käytännössä Commercial Championit pohtivat myös erilaisten rahoitus- ja liiketoimintamallien toimivuutta kyseisen ratkaisun näkökulmasta ja kartoittavat potentiaalisia asiakkaita, rahoittajia ja sijoittajia. Commercial Championin ja Helsingin innovaatiopalveluiden tavoitteena on myös kehittää tutkimustiimin valmiuksia yhdessä kohti yrityksen perustamista. Yleensä Commercial Champion työskentelee hankkeen parissa määräaikaisesti joko koko hankkeen ajan tai aluksi osa-aikaisesti siirtyen hankkeen edetessä kokopäiväiseksi tiimin jäseneksi.  

Monen Research to Business -hankkeen päätteeksi yliopistolla päätetään perustaa yritys eli niin kutsuttu yliopiston spinout-yhtiö, jossa Commercial Championit saattavat jatkaa teknologian kaupallistamista, osana muuta yrityksen perustajatiimiä. Tyypillisesti uudelle yhtiölle rekrytoidaan ulkopuolinen toimitusjohtaja, minkä lisäksi Research to Business -hankkeesta ja tutkimusryhmästä kootaan tarvittava tiimi.   

Kun tutkimusryhmä päättää lähteä hakemaan Research to Business -rahoitusta, Helsingin innovaatiopalvelut Oy auttaa sekä hakemuksen että idean muotoilussa ja sopivan Commercial Championin löytämisessä. Helsingin yliopistolla on käynnissä keskimäärin noin 20 Research to Business -hanketta, joista jokaisessa työskentelee Commercial Champion. 

Vuoden 2023 alusta alkaen Viikin innovaatioekosysteemin vetäjä Harriet Gullstén ja Helsingin innovaatiopalvelut Oy:n virkaatekevä toimitusjohtaja Kajsa Kajander ovat järjestäneet kaupallistamisen asiantuntijoille ”CC Coffee”-tapaamisia. Aamukahvitapaamisissa kaupallistamisen asiantuntijat saavat kokemuksia, vinkkejä ja vertaistukea aikaisemmin Commercial Championin roolissa toimineilta ja toisiltaan sekä uusia näkökulmia ja kehitysajatuksia eri alan asiantuntijavierailta.