Business Finlandilta kaupallistamisrahoitus kahdeksalle Helsingin yliopiston tutkimushankkeelle

Business Finlandin syksyn 2022 Research to Business -rahoituskierroksella mukana olleista Helsingin yliopiston kaupallistamiseen tähtäävistä tutkimushankkeista ennätysmäärä, lähes 90 % sai myöntävän päätöksen. Käynnissä olevien kaupallistamishankkeiden määrä nousee näin 22:een ja niiden saama rahoitus 22 milj. euroon.

Syksyn 2022 Business Finlandin Research to Business -rahoituksen sai kaikkiaan kahdeksan Helsingin yliopiston tutkimushanketta syöpätutkimuksesta fysiikkaan, farmakologiaan ja sosiaalitieteisiin. Mukana on hankkeita kaikilta yliopiston neljältä kampukselta: keskusta, Kumpula, Meilahti sekä Viikki.

Kyseesä oleva tutkimuksen kaupallistamisrahoitus on tärkein rahoitusinstrumentti sellaisille suomalaisille tutkimushankkeille, jotka haluavat kaupallistaa innovaationsa. Menestyminen rahoitushaussa on avainasemassa varmistamaan uusien tiedepohjaisten innovaatioiden kaupallistamisen ja se auttaa viemään uutta teknologiaa hyödynnettäväksi laajempaan markkinaan.

Research to Business -rahoituksen avulla julkinen tutkimusorganisaatio voi valmistella tutkimuslähtöisen tuote- tai palveluidean kaupallistamista ja tehdä kaupallistamista tukevaa soveltavaa tutkimusta. Business Finlandin rahoituksen saaneiden hankkeiden päätehtävä on keskittyä kaupallistamisen valmisteluun. Tähän työhön varataan aikaa yhdestä kahteen vuotta.

Research to Business -rahoitus antaa turvallisen instrumentin tutkimusidean kaupallistamisen suunnitteluun

SOLID-IO on yksi kaupallistamisrahoituksen saaneista Helsingin yliopiston tutkimushankkeista. Se yhdistää monialaisesti osaajia lääketieteen, molekyylibiologian, insinööritieteiden sekä kaupallistamisen alalta. Taustalla oleva idea voisi toteutuessaan auttaa syöpäpotilaita heidän omiin soluihinsa perustuvalla diagnostisella menetelmällä, joka ohjaa oikean syöpähoidon valintaa reaaliajassa.

– Uutuusarvo tulee siitä, että menetelmää voitaisiin käyttää myös uusien ja kalliiden syövän immuunihoitojen diagnostiikkaan ja tutkimukseen, kertoo vastaava tutkija Heidi Haikala.

– Ilman tätä rahoitusinstrumenttia olisi haastavaa yrittää ponnistaa akateemisesta löydöksestä suoraan yritysmaailmaan. Tuleville hakijoille annankin vinkiksi, että miettikää keksintönne merkitystä isommassa mittakaavassa ja miten se voisi onnistuessaan muuttaa maailmaa. Keskittykää myös kuvaamaan sen kaupallista potentiaalia uskottavasti. Ja kasatkaa itsellenne osaava ja monipuolinen tiimi. Meitä SOLID-IO:n tiimiä tukee myös kokeneista ammattilaisista koostuva ohjausryhmä, Haikala neuvoo tulevia tutkimusrahoituksen hakijoita.

Hakukierroksen historiallisen korkea läpimenoprosentti ilahduttaa Helsingin Innovaatiopalvelut Oy:n Interim CEO ja Operations Director Kajsa Kajanderia.

­– Erityisen hienoa on, että tämän hakukierroksen Business Finlandin rahoituksen sai Helsingin yliopiston tutkimushankkeet, jotka edustavat kaikkia yliopiston kampuksia. Näin laaja-alaisesti eri tieteenaloja ei ole aiemmin ollut läpimenneiden innovaatiohankkeiden joukossa, Kajander sanoo ja jatkaa:

– Syksyn 2022 hakukierroksen onnistumisen syitä ovat varmasti hyvin valmistellut hakemukset sekä se, että tutkimustiimit olivat panostaneet tutkimusaiheen selkeään esittämiseen.

Helsingin Innovaatiopalvelut tarjoaa ympärivuotisesti apua ja koulutuksia Helsingin yliopiston tutkijoille tutkimuksen kaupallistamisee

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy eli HIS on Helsingin yliopiston teknologian siirtoyritys (TTC), joka arvioi Helsingin yliopiston tutkimushankkeiden tutkimusideoiden uutuusarvoa ja kaupallista potentiaalia ja auttaa tutkimushankkeita valmistautumaan mm. osallistumisessa Business Finlandin rahoituskierrokseen.

HIS järjestää R2B-rahoituskoulutuksia niille Helsingin yliopiston tutkimushankkeille, joilla on potentiaalia kaupallistaa innovaationsa. Koulutusten tarkoituksena on jakaa tietoa Business Finlandin rahoitusinstrumentista sekä hakemisen kannalta olennaisista kaupallistamiseen liittyvistä muista keskeisistä asioista, kuten IPR-suoja sekä budjetointi. Koulutustilaisuuksia järjestetään kahdesti vuodessa aina ennen Business Finlandin kevään ja syksyn rahoitushakuja.

Helsingin Innovaatiopalvelut tarjoaa Helsingin yliopiston tutkijoille ja tutkimushankkeille R2B-koulutuksen lisäksi matalan kynnyksen apua jatkuvan palvelun mallilla kaikissa kaupallistamisprosessin vaiheisiin liittyvissä kysymyksissä. Ne voivat liittyä keksintöilmoitusten tekemiseen, patentointiin, immateriaalioikeuksien yksityiskohtiin tai spinout-yrityksen muodostamiseen ja verkostoitumiseen startup-kentässä.