Vuosikertomus 2021 - 2022

Helsingin normaalilyseon vuosikertomus 2021 - 2022 on julkaistu.

Koronatoimien sävyttämä lukuvuosi 2021 - 2022 on päättynyt ja lukuvuoden keskeiset tapahtumat ja tärkeimmät asiat on  kerätty koulumme vuosikertomukseen. Sähköisessä julkaisussa kerrotaan koulun oppilaiden ja opiskelijoiden toiminnasta ja palkinnoista, koulun henkilökunnasta sekä muista lukuvuoden tapahtumista. Vuosikertomuksen on toimittanut kuvataiteen lehtori Hannele Parviala.

Vuosikertomus (Sway): https://sway.office.com/xKwtDALmuUTmBXg7?ref=Link