Uusia väitöksiä Normaalilyseosta

Kaksi Helsingin normaalilyseon opettajaa on väitellyt syyskuussa.

Annina Rostilan väitöskirja käsittelee lääketieteen biokemiaa, etenkin keuhkosyövän ja stafylokkisepsiksen biomarkkereita. Lisätietoa Annina Rostilan väitöskirjatyöstä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/318132.

Vesa Åhsin väitöskirjassa käsitellään uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetusta ja näiden aineiden yhdistämisjärjestelyitä, joita on toteutettu yläkouluissa. Aihetta tutkittiin Helsingissä oppilailla, huoltajilla, opettajilla ja rehtoreilla tehtyjen haastattelujen ja kyselyiden kautta. Lisätietoa Vesa Åhsin väitöskirjastyöstä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/318126.

Helsingin normaalilyseo onnittelee lämpimästi Anninaa ja Vesaa menestyksekkäistä väitöksistä!