Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan elokuussa 2021

Uuden oppivelvollisuuslain myötä kaikki keväällä 2021 perusopetuksen päättävät oppilaat hakeutuvat toisen asteen koulutuksen yhteishaussa 23.2. - 23.3. tai muulla tavoin.

Jatkossa oppivelvollisuus päättyy silloin, kun nuori täyttää 18 vuotta tai jos hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto/ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuusuudistuksen myötä toisen asteen opinnoista tulee laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville pääsääntöisesti maksuttomia. Korvausta voidaan periä esimerkiksi valinnaisiin opintoihin kuuluvista kansainvälisistä opintomatkoista.

OPPIMATERIAALIHANKINNAT: Helsingin normaalilyseo tilaa syksyllä 2021 opintonsa aloittaville ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille kannettavat tietokoneet ja kuulokkeet sekä kursseilla käytettävät oppimateriaalit.

MATKA- ja muut korvaukset: opiskelijoita pyydetään ottamaan yhteyttä Kelaan esimerkiksi matkakorvauksiin liittyen. 

Tervetuloa lukio-opintojen pariin!