Unesco-toiminta ja antirasismi

Helsingin normaalilyseon unesco-toiminnassa 2023 tehtyä: Antirasismi aineenopettajan työssä

Toiminnan tavoite: Antirasistisen työotteen ja yhdenvertaisuustietouden kehittäminen opetusharjoittelussa - Yhteistyö Rauhankasvatusinstituutin (RKI) kanssa

Video: https://vimeo.com/910341881/703cde467c?share=copy (53 min)

Aloitimme yhteistyön RKI:n kanssa ( Rahankasvatuinstituutti) syksyllä 2022.  RKI:n verkkosivuilla mainitaan, että heidän toimintansa pääteemat ovat rauha, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, antirasismi sekä globaali vastuu, mitkä ovat yhdensuuntaisia normaalilyseon 2022-23 Unesco-toiminalle asetettujen tavoitteiden kanssa. RKI on myöskin Unescon virallinen kansalaisjärjestökumppani, joka arvopohjaltaansakin tukee normaalilyseon unesco-toimintaa. Rauhankasvatusinstituutin koulutussuunnittelija Elina Lauttamäki piti syksyn 2022 perusharjoittelussamme (7. ja 9.11. 2022) kaksi kaikille aineenopettajaharjoittelijoille tarjottua ryhmänohjausta aiheesta Kohti syrjimätöntä koulua – Oma oppimispäiväkirjani -oppaaseen perustuen. Kohti syrjimä­töntä koulua - Rauhankasvatusinstituutti. Saimme oppaan myös Normaalilyseon kirjastoon, niitä voi tilata Rauhankasvatusinstituutilta.  Ryhmänohjauksien jälkeen halusimme jatkaa yhteistyötä, ja valmistimme tallenteen unesco-verkoston käytettäväksi niin henkilöstön koulutukseen kuin opetusharjoittelun työkaluksi. Käsikirjoittamamme ja valmistamamme videoAntirasismi aineenopettajan työssä (Lauttamäki & Saltevo 2023, kuvaus ja editointi Heli Pekkonen) on vapaasti opetusharjoittelun ohjauksessa käytettävissä ja muullekin unesco-verkostolle pohjaksi opettajien kanssa käytäville keskusteluille siitä, miten antirasismia voi soveltaa opettajan työssä. Videon kesto 53 minuuttia, tekstitys suomi ja englanti. Kohdeyleisö: unesco-verkoston opettajat, opetusharjoittelijat, opetusharjoittelun ohjaajat.

Videoon liittyvä reflektiotehtävä: 

1.  Käy läpi opetusmateriaalisi. Minkälaista representaatiota niissä on? Mitä stereotypioita tai niitä rikkovia valintoja havaitset? Millaiset ihmiset ovat materiaalissa eniten äänessä? Pohdi rodullistamisen ja toimintakyvyn näkökulmista.  

2.  Pohdi opetuspuhettasi. Ketkä sisällytät “meihin” eri tilanteissa? Keitä koulunne toimintakulttuurissa toiseutetaan?  

3.  Miten koulussanne aktiivisesti edistetään yhdenvertaisuutta, niin kuin se yhdenvertaisuuslain 6 § :ssä määritellään?  

(Saltevo 2023)