Lukuvuosi alkaa 13.8.2018

Uusi lukuvuosi 2018 - 2019 alkaa Helsingin normaalilyseossa maanantaina 13.8.2018.

Ensimmäisten koulupäivien ohjelma

Maanantai 13.8.2018

Peruskoulun 7. luokkien oppilaat tulevat kouluun klo 9.00. Luokanohjaajat hakevat heidät pihalta ja vievät B-puolen ovesta juhlasaliin. Peruskoulun 8.-9. luokkien oppilaat tulevat kouluun klo 10.00 suoraan juhlasaliin.

Peruskoulun 7. luokkalaisten ruokailu alkaa klo 10.45. Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaiset syövät klo 11–11.30. Peruskoululaisten koulupäivä päättyy ruokailuun.

Lukiolaiset tulevat kouluun (juhlasaliin) klo 11.30 lukuun ottamatta lukionsa aloittavia opiskelijoita, jotka tulevat kouluun jo klo 9.00. Ryhmänohjaajat ja tutorit ohjaavat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ensin RO-tiloihin ja sitten juhlasaliin klo 11.15. Lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ruokailevat klo 11.30–12.

Tiistai 14.8.2018

Peruskoulun 7. luokkalaisten työpäivä alkaa klo 9.00 -11 pidettävillä luokanohjaajien tunneilla. Muiden peruskoululaisten ja lukiolaisten koulupäivä alkaa luokanohjaaja- ja ryhmänohjaajatuokioilla klo 10.00–11, elleivät ohjaajat sovi ryhmiensä kanssa toisin.

Peruskoulun ruokailu on klo 11–11.35 ja lukion ruokailu klo 12.30–13.05.

Peruskoulun lukujärjestyksen mukaiset tunnit alkavat ruokailun jälkeen klo 11.35 ja lukion klo 11.15.

Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta!