Ilmoittautuminen 1.-luokalle 25.1.2023 klo 8.00–10.00 koulun kirjastossa!

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen tulee tehdä käymällä toivotulla koululla 25.1.2023 klo 8.00-10.00. Näitä ovat muuhun kuin lähikouluun hakeutuminen A1-kielen valinnan perusteella, hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun muusta syystä, pidennetty oppivelvollisuus tai koulun aloittaminen vuotta ennen tai jälkeen oppivelvollisuuden alkamisen. Lue lisää Ilmoittautuminen koululla -osiosta.