Harjoittelukoulujen julkaisu oppimisympäristöistä

eNorssi-harjoittelukouluverkoston portaalissa on julkaistu 19.4.2018 harjoittelukoulujen opettajien kirjoittama Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa -julkaisu. Artikkeleissa esitellään monipuolisesti eri harjoittelukouluissa tapahtuvaa fyysisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa.

Julkaisu: http://enorssi.fi/oppimisymparistojulkaisu

Julkaisun ovat toimittaneet Tampereen normaalikoulun opettajat Mikko Horila ja Tuomo Tammi.

Julkaisun artikkelit:

1  Kaksio 56 - Uusi oppimisympäristö ja pariopettajuus Tampereen yliopiston normaalikoulussa, Horila & Tammi

2  Rantakylän normaalikoulusta maailman uudenaikaisin oppimisympäristö, Ripatti & Komu & Nyyssönen 

3  Oppimistilat ja opetusteknologia Turun normaalikoulun normaalikoulun peruskorjauksessa, Sjölund & Kekki

4  Muuttuvat tilat - Muuttuva pedagogiikka 1 - Avoin oppimistila toiminnallisen opetuksen mahdollistajana, Sten

5  Muuttuvat tilat - Muuttuva pedagogiikka 2 - Yhteisopettajuus, Mononen & Haring

6  Muuttuvat tilat - Muuttuva pedagogiikka 3 - Moniaistillinen oppiminen avoimessa oppimistilassa, Forsström

7  Kohti monipuolisempaa oppimisympäristöä, Roos & Niemi

8  Tuumaamo - Savonlinnan normaalikoulun Makerspace, Komu & Nyyssönen

9  Lukula - Kun lukemisesta tulee osa koulupäivää, Sario, Aerila, Raivo & Heino

10  Ajatuksia tietotekniikan ja teknologian oppimisympäristöstä,Favorin & Järvinen

11  Teknologia vai pedagogiikka, Nieminen

12  Office 365 ja viestintäkulttuurin muutos Helsingin harjoittelukouluissa, Kiviharju & Myllyviita

13  TVT:n opetuskäyttöä oppimassa alkuopetuksessa - weLearn-hanke, Haataja, Turunen, Autti, Hast, Kumpulainen, Määttä & Tuomi

14  Perustyökalujen pedagogiset mahdollisuudet, Likonen

15  Digiskutt ur ett lärarperspektiv, Rimpilä