Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe)  on tärkeä osa harjoittelukoulujen toimintaa. Jokaisessa harjoittelukoulussa toimii TutKoKe-toimintaa koordinoiva työryhmä. Harjoittelukoulujen opettajia kannustetaan tekemään omaa tutkimusta sekä erilaisia kehittämis- ja kokeiluhankkeita. TutKoKe-toiminnan eräänä keskeisenä tavoitteena on tehdä tunnetuksi ja näkyväksi tätä toimintaa.

Harjoittelukouluissa suhtaudutaan myönteisesti myös koulun ulkopuolisten tahojen tutkimustoimintaan. Opiskelijat voivat hyödyntää harjoittelukouluja esimerkiksi perus- ja jatkotutkintojen tutkimusaineiston keräämisessä. Sama koskee myös post-doc -tutkijoita.  Tutkimusaineiston keräämisestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä koulumme TutKoKe-koordinaattoriin Marko van den Bergiin (marko.vandenberg(at)helsinki.fi).  

Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen yhteiselle tutkimus ja kehitystyö -sivustolle.

Wimshurstin influenssikoneKemian oppituntiWanhoja esineitä