Kansainvälisten verkostojen rakentaja

Aleksanteri-instituutti on kansainvälisesti aktiivinen toimija niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin.

Tuemme kansainvälisten verkostojen toimintaa edistämällä tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden liikkuvuutta ja sitä kautta ideoiden kohtaamista ja uusien näkemysten syntymistä.Tuomme suomalaisen tutkimusympäristön käyttöön parhaita voimia ulkomailta ja edesautamme suomalaisen asiantuntemuksen hyödyntämistä globaaleissa verkostoissa.

Visiting Fellows -ohjelma on erityinen ikkuna kansainväliseen tutkimuskeskusteluun. Lyhyet tutkijavierailut Helsingissä muodostavat usein pohjan pysyvämmälle yhteistyölle kuten yhteishankkeille ja esimerkiksi Marie Curie Fellowship -vierailuille. Kymmenet vuosittaiset tutkijavieraat toimivat myös suomalaisen tutkimuksen sanansaattajina ulkomailla.

Tutkijamme ovat tiiviisti verkottuneita kansainväliseen yhteistyöhön. Kenttätyö tutkimusalueella on olennainen osa Aleksanteri-instituutin kulttuuria, samoin tutkijavierailut Euroopassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Myös opiskelijat ja jatkokoulutettavat pääsevät hyödyntämään verkostoja: opintomatkat, vaihto-ohjelmat ja kieliharjoittelujaksot sekä tietenkin korkeatasoiset kansainväliset opettajavieraat ovat Aleksanteri-instituutin opinto-ohjelmien vahvuus.