Tutkijat ja asiantuntijat L-Ö

Aleksanteri-instituutissa työskentelee noin kuusikymmentä Venäjän ja itäisen Euroopan sekä Euraasian tutkijaa ja asiantuntijaa. Monitieteinen lähestyminen yhdistää kansainvälisesti korkeatasoista politiikan, historian, kansalaisyhteiskunnan, hallinnon, kulttuurin, ympäristön ja median tutkimusta. Asiantuntijamme ovat valtakunnallisen yliopistoverkoston tukena kehittämässä ja uudistamassa opetusta ja tutkimusta sekä tietopalvelua koko Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen yhteisölle. 

Aleksanteri-instituutin tutkijohin ja asiantuntijoihin voit tutustua kahdella eri sivulla. Tältä sivulta löydät sukunimen mukaan henkilöt L-Ö, ja aakkosten alkupään henkilöt (sukunimet A-K) löydät täältä. Jos etsit sopivaa henkilöä esim. opinto-ohjelmiin tai tietopalveluun liittyen, saatat löytää tiedon paremmin kohdasta INSTITUUTTI > OTA YHTEYTTÄ.  

Emeritukset ja dosentit löydät omalta sivultaan.

HUOM! Sähköpostiosoitteet ovat lähes poikkeuksetta muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi. Ellet löydä etsimääsi asiantuntijaa, ota yhteyttä informaatikko Niina Intoon.

Projektisuunnittelija

Olen koulutustaustaltani historioitsija, taidehistorioitsija ja muusikko. Erikoisalaani on Venäjän maalaustaiteen historia ajalta 1800-1930. Olen tutkinut Helsingin yliopistossa jatko-opintojeni yhteydessä Venäjän ja Suomen taiteen yhtymäkohtia, ja tämän hetkisen projektin aiheena on "Pysähtynyt aika. Vihaa ja myötätuntoa. Ulkomaalaiset taiteilijat Suomessa".  Projekti käsittelee Suomessa asuvia venäläisiä kuvataiteilijoita vuodesta 1990 alkaen.

Minulta on julkaistu mm. kirjat Kalevala Pavel Filonovin koulukunnan kuvittamana 1931-1933 (Valtion taidemuseo, 2009) ja Venäjän maalaustaide: ikoneista avantgarden kynnykselle (2006, WSOY).

Projektisuunnittelijana osallistun valtakunnallisen Aleksanteri-foorumin järjestelyihin sekä kirjaston ylläpitoon.

Huone 202
p. 050 4764094
iliana.mejias-ojajarvi@helsinki.fi

Yliopistonlehtori, Tieteenalavastaava Itäisen Euroopan ja Balkanin tutkimuksessa

Olen itäisen Euroopan poliittiseen historiaan erikoistunut historioitsija ja Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti vuodesta 2008 lähtien. Viime aikoina olen tutkinut kilpailun suhdetta yhteiskunnalliseen muutokseen sekä kulttuuriin ankkuroituvien ajattelutapojen ja käytänteiden roolia autoritäärisessä kehityksessä. Aiempi tutkimukseni käsitteli kylmän sodan vuorovaikutteisuutta sekä sen merkitystä itäblokin transformaatiolle. Tällä hetkellä olen vastuussa kahdesta tutkimusprojektista: Environment in Authoritarian Regimes sekä Strategic Culture Revisited in Russia’s Neighborhood. Lisäksi johdan Jean Monnet -ohjelmaa East within Europe, joka yhdistää uutta tutkimusta ja innovatiivista opetusta. Asiantuntijuuteni perusteella minut on kutsuttu arvioimaan tutkimusprojekteja kansainvälisiin instituutioihin (EURIAS, Austrian Science Fund sekä Baltic Sea Fund) vuodesta 2012 lähtien.  

Vuonna 2013 minut valittiin Helsingin yliopiston Opettajien akatemian perustajajäseneksi. Akatemian päämääränä on parantaa opetuksen laatua, ja itse keskityn erityisesti opetuksen kansainvälistämistehtäviin ja uusien, vuorovaikutteisten opetusmenetelmien innovointiin. Minulla on kokemusta monivuotisesta kansainvälisestä opetusyhteistyöstä esimerkiksi valkovenäläisten ja georgialaisten yliopistojen kanssa, ja vuodesta 2012 lähtien olen ollut myös vastuuopettajana kansainvälisille opiskelijoille suunnatussa Helsinki Summer Schoolissa.

Tutkimuksen ja opetuksen ohella pidän työni tärkeänä ja olennaisena osa-alueena yhteiskunnallista vuorovaikuttamista ja tieteen tunnetuksi tekemistä. Osallistun aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun median, poliittisten päätöksentekijöiden ja kansalaisjärjestöjen kutsumana asiantuntijana.     

huone 243
p. 050 368 3231

Katalin Miklóssy: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Apulaisprofessori, Venäjän oikeus ja hallinto

Olen toiminut yhteiskunnallis-oikeudellisten kysymysten parissa vuodesta 1996 niin tutkijana, kouluttajana ja professorina kuin organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen ja hankkeiden palveluksessakin. Olen työskennellyt mm. YK:n Keski-Aasia –hankkeessa, naisten turvakotihankkeessa Pietarissa sekä useassa yliopistossa Suomessa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Monitieteinen tutkimukseni yhdistelee historiaa, sosiaalitieteitä ja oikeustiedettä, tavoitteena hahmottaa pitkiä kehityskulkuja ja toistuvia rakenteita yhteiskunnan kehityksessä etenkin normatiivisuuden, sukupuolen ja väkivallan näkökulmista. Viimeisimmät hankkeeni ovat käsitelleet perheväkivaltaa, rikoshistoriaa (etenkin naisiin kohdistuneita henkirikoksia), oikeushistoriaa, sukupuolihistoriaa ja seksuaalisuudne historiaa. Tällä hetkellä tutkin sitä Venäläisten oikeusistuinten tuottaman datan perusteella sitä, miten lakia sovelletaan venäläisessä yhteiskunnassa ja miten se vaikuttaa käsitykseen oikeusvaltiosta ja hyvästä hallinnosta.

Olen perustajajäsen Russian Association of Women’s Historians (RAIZhI) –järjestössä ja hoidan Women and Gender Network of the European Social Sciences History Conference’n yhteispuheenjohtajuutta. Toimitan Palgrave-kustantamon julkaisemaa sarjaa World Histories of Crime, Culture and Violence ja kuulun useiden tieteellisten lehtien (kuten Russian Law Journal and Comparative Legal History) toimituskuntiin.

p. 050 3789623

Marianna Muravyeva: Julkaisut, projektit, aktiviteetit

Venäjän ja Euraasian tutkimuksen yliopistonlehtori

Vastaan toukokuusta 2019 lähtien valtakunnallisen yliopistoverkoston Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen asiantuntijaopinnoista (VIExpert). Suunnittelen ja kehitän opetusta ko. opinnoissa ja opetan ja ohjaan VIExpert-opiskelijoita.

Olen kansainvälisen politiikan tutkija ja tutkinut erityisesti Venäjän roolia kansainvälisissä suhteissa. Tämänhetkiset tutkimusintressini liittyvät korkeakoulutuksen ja kansainvälisten suhteiden väliseen suhteeseen; esimerkiksi Venäjän koulutusdiplomatiaan, Venäjän korkeakoulutuksen markkinointiin ja sen vastaanottoon entisen Neuvostoliiton alueella ja EU-maissa, Venäjän ja EU:n, erityisesti Suomen, välisiin suhteisiin korkeakoulutuksen alalla. Johdan Koneen säätiön rahoittamaa hanketta Koulutusyhteistyöllä kohti hyvän naapuruuden periaatetta (Towards Good Neighbourliness with Higher Education Cooperation). Aiemmin olen tutkinut mm. venäläisten poliittisten toimijoiden geopoliittista argumentaatiota, geopolitiikan opetusta ja opiskelua venäläisissä yliopistoissa sekä venäläisiä rajadiskursseja.

Ennen Helsingin yliopistoa toimin Tampereen yliopistossa yli 20 vuotta eri tutkimus-, opetus- ja hallintotehtävissä, viimeksi yliopistotutkijana ja sitä ennen yliopistonlehtorina. Olen ohjannut kandidaatintutkielmia, pro gradu –tutkielmia ja väitöskirjoja ja opettanut Venäjän sisä- ja ulkopolitiikkaan, geopoliittiseen ajatteluun ja metodologiaan liittyvistä aiheista. Olen vastannut myös Cross-Border International Relations (CBIR) –kaksoistutkinto-ohjelmasta ja toiminut Valtiotieteellisen yhdistyksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana.

Huone 241  (VIExpert-opiskelijoiden vastaanotto torstaisin klo 14-16, muutoin sopimuksen mukaan)
p. 050 4767293

Sirke Mäkinen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, media
Sirke Mäkinen ResearchGate:ssa

Tutkijatohtori

Olen opiskellut historiaa sekä Pihkovan yliopistossa (Pskov State University) että Venäjän tiedeakatemian historiainstituutissa Pietarissa. Osallistuin tutkimusassistenttina Leicesterin yliopiston vankileiritutkimushankkeeseen (Carceral Archipelago project), ja väitöskirjani tein Oxfordin yliopiston St.Peter's Collegessa.

Erityisosaamiseni liittyy vankilääketieteeseen, GULAGiin ja keisarillisen Venäjän vankiloihin, ja syyskuusta 2019 olen tutkinut aihepiireihin liittyviä kysymyksiä GULAGECHOES-hankkeessa.

Huone 320

p. 0505055932

Tohtorikoulutettava

Liityin Helsingin yliopiston rahoittamaan kolmivuotiseen tutkimusprojektiin Strategies of Persuasion: Russian Propaganda in Algorithmic Age” vuonna 2018. Tässä projektissa tutkin ”vaihtoehtomedioina” esittäytyvien suomalaisten verkkosivustojen tapoja käyttää RT:n ja Sputnikin sisältöjä. Olen myös mukana Aleksanteri-instituutin Russian Media Lab Networkissa. Tutkimuksellisiin kiinnostuksen kohteisiini kuuluvat lisäksi valtarakenteet institutionalisoituneiden tiedotusvälineiden ja sosiaalisen median venäläisyyteen liittyvissä julkisissa keskusteluissa. Itä-Suomen yliopiston Sosiaalisten ja kulttuurillisten kohtaamisten tohtoriohjelmassa loppusuoralla oleva väitöskirjatutkimukseni käsittelee diskursiivista venäläisyyttä suomalaisissa ja venäläisissä tiedotusvälineissä.

Huone 219
 

Koulutussuunnittelija

Koordinoin Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen (IKEBB) ja Ukraina-opintokokonaisuuden opetusohjelman suunnittelua ja toteutusta. Kurssimme ovat avoimia Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille sekä valtakunnallisesti Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) opiskelijoille ja joustavan opinto-oikeuden (JOO) kautta kaikkien Suomen yliopiston opiskelijoiden opiskelijoille. Vastaan opiskelijoiden ja opettajien tuesta ja neuvonnasta sekä huolehdin ohjelmien kansainvälisistä opettajavierailuista. Haluan tarjota opiskelijoille mukavan opiskeluympäristön ja opettajille hyvät mahdollisuudet opettamiseen.

Jos sinulla on kysyttävää IKEBB:iin tai Ukraina-kokonaisuuteen liittyen, käännythän puoleeni!

huone 202 
p. 050 330 1898

Minna Oroza: Julkaisut, projektit, aktiviteetit
 

Professori, Tutkimusjohtaja

Olen tutkinut Neuvostoliittoa ja Venäjää 1970-luvulta saakka, ja tehnyt suurimman osan urastani Oxfordin yliopistossa. Olen Oxfordin yliopiston ja Christ Church Collegen emeritusprofessori. Vuodesta 2016 olen toiminut BASEES:in (British Association for Slavonic and East European Studies) presidenttinä.

Tutkimukseni kohteena on viimeisen vuosikymmenen ajan ollut erilaisten vähemmistöjen kokemukset Venäjän vankilajärjestelmästä, etenkin maantieteelliset aspektit huomioiden. Vuonna 2018 sain Euroopan tiedeneuvoston apurahan (ERC Advanced Grant) viisivuotiselle tutkimushankkeelle Gulag Echoes in the “multicultural prison”: historical and geographical influences on the identityand politics of ethnic minority prisoners in the communist successor states of Russia and Eastern Europe (GULAGECHOES), joka toteutetaan Aleksanteri-instituutissa.

Lue Joonas Pörstin juttu "Kuka mää­rää Ve­nä­jän van­ki­lois­sa? Ox­for­dis­ta Hel­sin­kiin siir­ty­nyt Ju­dith Pal­lot tun­tee van­ki­la­hie­rar­kian" (Yliopisto 8/18)

Huone: 323
p. 050 5685215

Judith Pallot: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, media

 

Koordinaattori, maisterikoulu, KTM, VTM 

Koordinoin valtakunnallista yliopistoverkoston Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen maisterikoulua VIExpertiä, eli huolehdin siitä, että 12 jäsenyliopiston verkoston tuottamat opintojaksot muodostavat mielekkään ja tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. VIExpertin 25 op:n asiantuntijaopintokokonaisuudessa on tarjolla noin 100 kurssia vuosittain, ja kirjoilla on yli 180 maisteriopiskelijaa ympäri Suomen. Neuvon ja opastan heitä ja huolehdin opintohallinnosta. Tavoitteenani on lisäksi kehittää verkkovälitteistä opetusta edelleen, jotta voisimme tarjota opintosisältöjä maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Olen mukana myös muissa koulutuksen kehittämishankkeissa ja mm. kansainvälisten vaihto-ohjelmien ja opintomatkojen suunnittelussa.

Tutkimuksen puolella kiinnostukseni aiheet liittyvät Venäjän talouteen ja yrittäjyyteen. 

huone 202
p. 050 331 9894
Sähköposti: hanna.o.peltonen at helsinki.fi

Hanna Peltonen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Apulaisprofessori, Venäjän turvallisuuspolitiikka (Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjän turvallisuuspolitiikan Mannerheim-professuuri)

Tutkin Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitystä etenkin vuoden 2014 jälkeisenä aikana. Mistä muutokset johtuvat, ja mitä se tarkoittaa Euroopan kannalta. Päähankkeeni vuosina 2018 — 2019 käsittelee patriotismia ja viholliskuvia Venäjällä. Teen opetusta ja tutkimusta sekä Helsingin yliopistossa että Maanpuolustuskorkeakoulussa. 

p. 0299 530577

Katri Pynnöniemi: Julkaisut, projektit, aktiviteetit
 

Tutkijatohtori

Tutkimukseni keskittyy venäläiseen kulttuuriin ja mediaan käsittäen esimerkiksi digitaaliseen viestintään, populaarikulttuuriin, kulttuuri-instituutioihin sekä venäläisten naisten kulttuurihistoriaan liittyviä aiheita. Metodologisesti tutkimukseni kiinnittyy kulttuurin- ja sukupuolen tutkimukseen sekä kvalitatiiviseen tekstianalyysiin.

Olen mukana tutkimusprojektissa Russian Media Lab: Freedom of Speech and Critical Journalism in Russia (2016-2018) ja toimin Idäntutkimus-lehden toimitussihteerinä. Opetan  kursseja ja luennoin liittyen muun muassa Venäjän digitaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriseen muutokseen postsosialistisella Venäjällä, Venäjän kulttuurihistoriaan ja feminismiin Venäjällä. Uusin julkaisuni on “Digital Media and Cultural institutions in Russia: Online magazines as aggregates of cultural services” (Cultural Studies –lehden erikoisnumero “Culture in Putin’s Russia: Institutions, Industries, Policies, toim. Sanna Turoma, Saara Ratilainen & Elena Trubina, painossa).

huone 319
p. 050 448 4047

Saara Ratilainen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Tutkimusavustaja

Työskentelen apulaisprofessori Marianna Muravyevan ja tutkijatohtori Alexander Kondakovin tutkimusavustajana hankkeissa, joissa käsitellään Venäjän lainsäädäntöä.  Osallistun myos vuosittaisen konferenssin Development of Russian Law Conference järjestämiseen. Tällä hetkellä tutkimuksen keskiössä ovat sukupuolikysymykset Venäjän tuomioistuimissa.

Olen myös jatko-opiskelijana Political, Societal, and Regional Change ohjelmassa. Keskityn tutkimaan ja vertaamaan kollektiivisia muistoja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Venäjällä ja Suomessa. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sitä, mikä merkitys Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssilla (ETYK) oli eri sosiaalisille ryhmille kylmän sodan jälkeen (1990-1994).

Valmistuin maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenani poliittinen historia ja sivuaineinani Aleksanteri-instituutin VIExpert-ohjelma sekä venäjän kieli.

huone: P551 (Porthania)
p: 0505560522

Korkeakouluharjoittelija

Työskentelen korkeakouluharjoittelijana INREES –jatkokoulutusverkostossa. Toimin Ira Jänis-Isokankaan assistenttina verkoston tapahtumien järjestämisessä, sekä muissa organisatorisissa asioissa. Viimeistelen opintojani Aleksanteri-instituutin kansainvälisessä Master’s Programme in Russian Studies –maisteriohjelmassa.

Huone 231
p. 050 3071291

 

Tohtorikoulutettava

Työskentelen väitöskirjantekijänä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa Assessing Intermediary Expertise in Cross-Border Arctic Energy Development (AUCAM, 2015-2018). Väitöskirjani aiheena on pyrkimykset uudistaa ja tehostaa Venäjän kotimaista energiakenttää sekä uusiutuvien energianlähteiden näkymät erityisesti maan arktisten alueiden näkökulmasta. Opetan kansainvälisessä maisteriohjelmassa ja lisäksi tilaisuuden tullen ohjaan maisteriopiskelijoita esimerkiksi kesäkouluissa. Seuraan kansainvälistä arktista (energia)politiikkaa Helsinki Institute of Sustainability Sciencen (HELSUS) ja UArcticin Thematic Network on Geopolitics and Securityn jäsenenä sekä osallistumalla aktiivisesti alan tapahtumiin ja seminaareihin.

huone 306
p. 050 448 8623

Hilma Salonen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit
 

Vieraileva tutkija

Työskentelen Aleksanteri-instituutissa vierailevana tutkijana toukokuusta marraskuuhun 2018. Tutkimuskohteeni sijoittuvat sukupuoli- ja perhepolitiikkaan, ja olen mukana Meri Kulmalan johtamassa hankkeessa A Child’s Right to a Family: Deinstitutionalization of Child Welfare in Putin’s Russia. Hankkeen puitteissa tarkastelen etenkin Venäjällä käynnissä olevan lastensuojelureformin ideologista ulottuvuutta: miten normatiivinen ajattelu valtion, järjestöjen, perheen ja lapsen suhteista esiintyy asiantuntijadiskursseissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. 

Työskentelen  Pietarin Higher School of Economics'in sosiologian laitoksella dosenttina.

Huone 216

Tutkijatohtori

Olen taustaltani politiikantutkija ja tutkin etenkin kolmatta sektoria Venäjällä. Olen tehnyt empiiristä tutkimusta kansalaisjärjestöjen rooliasta niin sosiaalipalveluiden tuottajana kuin edunvalvojana ja osallistunut lukuisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin, esimerkiksi professori Linda Cookin (Brown University) johtamaan UNRISD-hankkeeseen New Directions in Social Policy: Alternatives from and for the Global South. Parhaillaan työskentelen tutkijana Meri Kulmalan johtamassa hankkeessa A Child's Right to a Family: Deinstitutionalization of Child Welfare in Putin's Russia.

Vuodesta 2010 lähtien olen toiminut opettajana sekä Helsingin yliopiston järjestämillä kursseilla että Pietarissa National Research University Higher School of Economics yliopistossa ja saksalaisessa Bielefeldin yliopistossa.

Huone 217
p. 040 811 6381

Anna Tarasenko: Julkaisut, projektit
 

 

Tohtorikoulutettava

Viimeistelen tohtorikoulutettavana (PYAM/REEES, FFRESH) politiikantutkimuksen väitöskirjaani Subnational Authoritarianism, State Capture, Separatism, and Cyborgs: Donbass and its Linkages with Ukraine and the Russian Federation. Tutkimusintresseihini kuuluu vertaileva politiikantutkimus, post-sosialisiset eliitit, autoritarisuus, Venäjän rooli entisen Neuvostoliiton alueella, Ukrainan politiikka, Keski-Aasia ja entisten neuvostotasavaltojen nykysuhteita Aasian valtioihin.

Opetan eri kokonaisuuksien kursseilla Ukrainan politiikkaa ja entisen Neuvostoliiton alueen maiden nykypolitiikkaa. Kansainvälisen opettajavaihdon puitteissa olen luennoinut ja ohjannut myös Valko-Venäjällä, Venäjällä ja Sloveniassa. Osallistuin aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun varsinkin Ukrainan kriisin aikaan 2014, jolloin mm pidin tietoiskun RussiaHUB Helsingin Suomen eduskunnalle järjestämässä tilaisuudessa. Aihe on edelleen ajankohtainen, joten jatkan Ukrainan tilanteen kommentointia eri tiedotusvälineissä ja tilaisuuksissa.

huone 331
p. 050 448 4053 

Mark Teramae: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
 

Informaatikko

Vastaan Aleksanteri-instituutin valtakunnallisesta tietopalvelusta sekä instituutin käsikirjastosta ja niiden kehittämisestä. Tähän sisältyy niin Venäjän ja itäisen Euroopan tietokantojen ja online-palvelujen kehityksen seuraaminen kuin valtakunnallisen verkkotietopalvelun (mm. ResearchGuide to Russian and Eastern European Studies) kehittäminen. Avustan ja koulutan tutkijoita sekä valtakunnallisten ohjelmien opiskelijoita tiedonhankinnassa. Työtehtäviini kuuluu myös instituutin tutkijoiden neuvominen Helsingin yliopiston tutkimusportaaliin liittyvissä asioissa. Lisäksi osallistun sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

huone 141 (kirjasto)
p. 050 319 8581

 

Akatemiatutkija

Olen erikoistunut humanististen alojen Venäjä-tutkimukseen. Kirjallisuustieteen ja filologian jatko-opinnot suoritin kotimaisessa tutkijakoulussa sekä Columbia Universityssä (USA). Olen suunnittelut ja opettanut kursseja mm. identiteetin ja subjektiviteetin käsitteistä, kulttuurihistoriasta, matkakirjallisuudesta sekä 1900-luvun teorian muodostuksesta. Tilan ja imperiumin käsitteiden ohella projektini ovat viimevuosina koskeneet populaarigeopolitiikkaa, aatehistoriaa (sivilisaatio-diskurssi) sekä viimeksi kulttuurin politiikkaa. Olen FRRESH-verkoston varajohtaja. Toimin myös uuden englanninkielisen Russian Studies -maisteriohjelman johtoryhmässä. Olen Turun yliopiston dosentti (venäläinen kulttuuri) vuodesta 2012.

huone 236 
p. 050 448 4051

Sanna Turoma: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, palkinnot, mediat
Henkilökohtainen kotisivu

Apulaisprofessori, Venäjän ympäristö

Hoidan vuoden 2018 alusta Venäjän ympäristöpolitiikan professuuria keskittyen Venäjän ympäristön hallintaan, luonnonvarojen hyödyntämiseen ja aluekehitykseen liittyvään vallankäyttöön. Vuosina 2011-2017 toimin Venäjän energiapolitiikan professorina, ja nykyisessä toimessanikin energia- ja ilmastoteemat ovat vahvasti läsnä. Johdan useita tutkimushankkeita:

Opetan ja annan ohjausta niin kansainvälisessä Russian Studies -maisteriohjelmassa kuin muissakin Aleksanteri-instituutin koordinoimissa opintokokonaisuuksissa. Lisäksi osallistun aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun mediassa ja julkisissa tilaisuuksissa sekä  viranomaisyhteistyön, selvitysten ja lausuntojen kautta.

Kiinnostukseni kohteita ovat erityisesti energiapolitiikka, ympäristöpolitiikka, valta ja demokratia, alue- ja ympäristösuunnittelu sekä Venäjän maantiede.

Huone 309
p. 040 517 0521 

Veli-Pekka Tynkkynen: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, mediat
Veli-Pekka Tynkkynen: Tutkimusryhmän blogi

Yliopistotutkija (Marie-Skłodowska Curie Fellow )

Tutkimukseni sijoittuu oikeussosiologian ja etnografian välimaastoon: käsittelen lain, oikeudellisten instituutioiden ja epävirallisten määräysten asemaa heikoissa oikeusvaltioissa kuten Venäjällä ja Uzbekistanissa. Olen työskennellyt Aleksanteri-instituutissa vuoden 2018 alusta lähtien kolmen eri hankkeen parissa:

  • Migration, Shadow Economy and Parallel Legal Orders in Russia
  • Monografia Central Asian Migrants in Russia: Legal Incorporation and Adaptation in Hybrid Political Regimes (University of California Press, 2019)
  • Monografia Law, Society and Corruption: Lessons from the Post-Soviet Context, (Routledge 2019) 

Opetan Master’s Programme in Russian Studies -ohjelmassa ja muissa Aleksanteri-instituutin koordinoimissa kokonaisuuksissa. Olen Studies of Transition States and Societies –lehden toimituskunnan jäsen.

Huone 215
p. 050 3768931

Rustamjon Urinboyev: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, media

Tutkijatohtori

Olen koulutukseltani musiikkitieteilijä ja erityisosaamiseni kuuluu Venäjän tutkimus ja aatehistoria, etenkin länsimaisen taidemusiikin historia ja musiikkitiede, neuvostoliittolainen musiikkitiede, Venäjän/Neuvostoliiton aatehistoria ja filosofia sekä Stalinismi ja neuvostokulttuuri.  

Väittelin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta väitöskirjallani The Problem of the Modern and Tradition: Early Soviet Musical Culture and the Musicological Theory of Boris Asafiev (1884–1949) tammikuussa 2017. Väitöskirjassani analysoin neuvostokulttuuria, musiikkia, filosofiaa ja tiedettä 1920-luvulla. Aloitin huhtikuussa 2017 Cultura säätiön ja Ella ja Georg Ehrnroothin Säätiön sponsoroimana tutkijatohtorina. Helmikuussa 2018 minut palkattiin Aleksanteri-instituutin tutkijatohtoriksi.

Tutkimusprojektini käsittelee neuvostoliittolaisia kulttuuriteorioita, musiikkitiedettä ja Neuvostoliiton aatehistoriaa Stalinin aikana. Projektini liittyy laajempaan kansainväliseen ja monitieteiseen Russian Cultural Modernization during Stalinism-projektiin Aleksanteri-instituutin Venäjän/Neuvostoliiton aatehistorian työryhmässä.

Olen työskennellyt vierailevana tutkijana Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Nykyinen tutkijatohtoruus antaa minulle vapauden keskittyä pääasiassa tutkimukseen, mutta olen kiinnostunut kehittämään mm. kansainvälistä yhteistyötä yliopisto-opetuksessa. Odotan myös innolla tulevia opetustehtäviäni Venäjän tutkimuksen maisteri ohjelmassa sekä Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen laitoksen musiikkitieteen yksikössä. 

Huone 331
p. 050 4119338

Elina Viljanen: Julkaisut, aktiviteetit, mediat

 

Tutkijatohtori

Opiskelin journalistiikkaa ja työskentelin muutaman vuoden toimittajana 2000-luvun puolivälin Pietarissa. Tämä kokemus vaikuttaa minun akateemisiin tutkimusintresseihini ja opetusprofiiliini. Vuonna 2008 aloitin jatko-opinnot Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksella. Osallistuin myös Aleksanteri-instituutin Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelmaan vuosina 2010-2013. Lopputuloksena ilmestyi “The Blogization of Journalism” (2014) — väitöskirjani siitä, miten bloggaajat ja blogit vaikuttivat Venäjän poliittisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä.  Olen ollut mukana toimittamassa ja kirjoittamassa teoksia “Media and Global Climate Knowledge” (2016) ja “Journalism and the NSA Revelations” (2017), joissa asiantuntemukseni venäläisistä tiedotusvälineistä ja journalismista kohtaa kansainvälisiä vertailukohtia.

Syyskuussa 2018 liityin Veli-Pekka Tynkkysen johtamaan Venäjän ympäristöalan tutkimusryhmään, jossa käsittelen erityisesti venäläisen journalismin ja median roolia ilmastonmuutoksen diskurssissa. Aiemmin olen tutkinut aihetta lähinnä kansallisesta näkökulmasta, mutta nyt painopisteenä ovat Venäjän arktisten alueiden paikalliset kontekstit ja niiden yhteydet kansainvälisiin ilmastonmuutoskeskusteluihin.

Toimin Aleksanteri Insight -julkaisun päätoimittajana yhdessä Kaarina Aitamurron kanssa marraskuusta 2018 lähtien.

Huone 305
p. 050 5560576

Dmitry Yagodin: Julkaisut, projektit, aktiviteetit, media

Tutkijatohtori

My research focuses on how perceived electoral malpractice affects electoral turnout and other politically relevant outcomes, and how Russian voters consume and process political information translated by the media. This is studied through a series of survey experiments.

I defended my PhD dissertation, "When Elections Subvert Authoritarianism: Failed Co-optation and Russian Post-Electoral Protests of 2011-12", in the European University Institute, Florence in 2017. I've published  in journals such as Democratization, East European Politics, Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, and co-edited a volume, Electoral Integrity and Political Regimes: Actors, Strategies, and Consequences (Routledge, 2018).

Currently, I'm working on several projects:

I've taught classes on Comparative Political Economy, Quantitative Methods, Russian Politics, and Comparative Politics for undergraduate and graduate students at several Russian universities and look forward to teaching also in Finland.

Huone 229
p. 050 3297066

Margarita Zavadskaya: Julkaisut, projektit, aktiviteetit

 

Tutkijatohtori

Väittelin Cambridgen yliopistossa sosiologian tohtoriksi vuonna 2019. Minulla on tohtorintutkinto myös Higher School of Economicsista vuodelta 2016. Syksyllä 2019 aloitin työt tutkijatohtorina Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamassa “Gulag Echoes in the Multicultural Prison” –hankkeessa.

Tutkimusalani on poliittinen sosiologia ja sosiaalisen kontrollin järjestelmät, eli se, miten valtiot luovat ja ylläpitävät arkipäivän sääntelyä, ja miten ihmiset siihen suhtautuvat. Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelin paikallisten journalistien identiteetin rakentumista Krimin miehityksen aikaan. Miten journalistit rakensivat identiteettiään ammattilaisuuden, etnisyyden ja kansalaisuuden konteksteissa? Tein myös vertailevaa tutkimusta journalistisen vapauden rajoista rauhan ja konfliktin aikoina tutkimuskohteinani Tatarstan ja Krimi.

GULAGECHOES-hankkeessa tutkin, miten vankien etninen, poliittinen ja kansallinen identiteetti muotoutuu venäläisessä rangaistusjärjestelmässä.   

Huone 320
p. 0504662952

Kansainvälisten asioiden päällikkö

Väittelin keväällä 2018 musiikkitieteeseen rock-musiikin roolista venäläisessä elokuvassa otsikolla "What Is That Song? Aleksej Balabanov's Brother and Rock as Film Music in Russian Cinema". Olen Venäjän kielen ja kirjallisuuden maisteri. Väitöksenjälkeinen tutkimukseni tulee keskittymään neuvostoelokuvan musiikkikäytänteiden määrälliseen analyysiin, mutta tutkin myös audiovisuaalisen aineiston tietokoneavusteisen analyysin mahdollisuuksia. Asiantuntija-alueitani ovat venäläinen elokuva, kirjallisuus ja kulttuuri, elokuvahistoria ja elokuvateoria, elokuvamusiikin narratologia, sekä venäläinen formalismi ja strukturalismi.

Toimin Aleksanteri-instituutin kansainvälisten asioiden päällikkönä marraskuusta 2019 toukokuuhun 2020.

huone 234
p. 050 448 4074

Ira Österberg: Julkaisut, aktiviteetit, mediat