Valtakunnallinen Aleksanteri-foorumi

Ensimmäinen valtakunnallinen Aleksanteri-foorumi toukokuussa 2019 tarjoaa näköalapaikan suomalaiseen Venäjän ja Euraasian sekä itäisen Euroopan aluetuntemukseen ja koulutukseen. Foorumi kokoaa suomalaisen yhteiskunnan toimijat pohtimaan ja kehittämään asiantuntemusta kokopäiväisessä tapahtumassa Helsingin yliopiston keskustakampuksella.

Aleksanteri-foorumista kaavaillaan vuosittain toistuvaa valtakunnallista yhteistyömuotoa, joka takaa alan suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen kehityksen Suomessa.

Lämmin kiitos kaikille foorumiin osallistuneille!
Lue uutinen ensimmäisestä valtakunnallisesta Aleksanteri-foorumista täällä.
Mitä ensimmäinen valtakunnallinen Aleksanteri-foorumi opetti? Yhteenveto Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijatyöryhmien keskusteluista toimenpide-ehdotuksineen (pdf)

Toukokuussa 2019 järjestetyn valtakunnallisen Aleksanteri-foorumin keskusteluista on koottu raportti, joka sisältää myös toimenpide-ehdotuksia. Videolla Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro ja koulutuspäällikkö Ira Jänis-Isokangas, sekä Suomalais-Venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen kertovat näkemyksensä yhteistyön merkityksestä suomalaisen Venäjä-osaamisen ja itäisen Euroopan asiantuntemuksen kehittämisessä. Löydät raportin pdf-muodossa tästä.

Vuoden 2020 tilaisuus jäi koronapandemian jalkoihin, mutta yhteistyö VIE-osaamisen vahvistamiseksi jatkuu!

Suomalainen Venäjä-osaaminen on kestoteema julkisessa keskustelussa. Sitä löytyy yhteiskunnan eri sektoreilta: Asiantuntemusta on karttunut niin korkeakouluihin kuin valtiovallan ja kuntien hallintoonkin. Myös kansalaisjärjestöissä on paljon alan hiljaista tietoa.

Perinteinen, vahva asiantuntemus kaipaa nyt päivittämistä. Maailma muuttuu ja tiedontarpeet kehittyvät, mutta niitä vastaavaa osaamista ei synny itsestään. Itäinen Eurooppa ja pienet kielialueet ovat jäämässä kokonaan paitsioon. Keski-Aasia on varsinainen musta aukko.

Millaista alueen tuntemusta suomalaiset yritykset ja yhteiskunta sitten tarvitsevat? Kuka kouluttaa tulevaisuuden asiantuntijat ja miten? Voisivatko resurssit riittää myös Venäjän naapureiden tutkimiseen? Miten tiivistää yhteistyötä osaamisen kartuttamiseksi? Miten saada uudet sukupolvet kiinnostumaan alueesta?

Ensimmäistä kertaa järjestettävä valtakunnallinen Aleksanteri-foorumi kokoaa suomalaisen yhteiskunnan toimijat pohtimaan ja kehittämään Venäjän ja Euraasian sekä itäisen Euroopan asiantuntemusta. Foorumi koostuu kaikille yhteisestä aamupäiväsessiosta, jossa kuullaan korkeakoulujen, liike-elämän, politiikan, kansalaisjärjestöjen ja opiskelijoiden edustajia. Iltapäivällä aihepiireihin pureudutaan syvemmälle eri toimijoiden vetämissä työryhmissä.

Ohjelma:

Torstai 9. toukokuuta 2019

Aleksanteri-instituutti, juhlasali (Unioninkatu 33)
klo 9.30        Rekisteröinti
klo 9.50        Tervetulosanat, Markku Kangaspuro
klo 10.00      Alkupuheenvuoro, Ilkka Herlin
klo 10.30      Paneeli                      
                      Ilkka Salonen (East Office of Finnish Industries)
                      Hanna Smith (Hybrid CoE)
                      Pekko Kohonen (Cultura-säätiö)
                      Minna Likander (Sasha ry)
                      J
oni Virkkunen (VIETS ry, Itä-Suomen yliopisto)
                      Katalin Miklóssy (Aleksanteri-instituutti)
klo 11.30      Yleisökeskustelu
klo 12.00      Mitä Slaavilainen kirjasto tarjoaa Venäjästä ja itäisestä Euroopasta kiinnostuneille? Irma Reijonen (Kansalliskirjasto)
klo 12.30      Lounastauko

Metsätalo (Unioninkatu 40)
klo 14.00      Työryhmäsessio 1
klo 15.30      Kahvit (3. kerros)
klo 16.00      Työryhmäsessio 2

Päärakennus, lehtisali (Unioninkatu 34)
klo 18.00      Helsingin yliopiston iltavastaanotto

Valtakunnallisen Aleksanteri-foorumin 2019 kutsutut puhujat ovat:

Ilkka Herlin

Ilkka Herlin on Cargotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja sekä Baltic Sea Action Groupin perustaja ja hallituksen jäsen. Hän on koulutukseltaan historian tutkija ja filosofian tohtori. Herlin tunnetaan humanististen tieteiden ja Itämeren puolestapuhujana, jolla on laaja kosketuspinta alueen yhteiskunnallisiin toimijoihin. Hän toimii myös Tampereen yliopiston hallituksen sekä Aleksanteri-instituutin neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Minna Likander

Minna Likander opiskelee historiaa Helsingin yliopistossa ja valmistelee pro gradu -tutkielmaa Aleksanteri-instituutin koordinoiman Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintojen (VIExpert) puitteissa. Hän on VIEXpert-maisteriopintojen yliopistoverkoston johtoryhmän opiskelijajäsen sekä opiskelijoiden ainejärjestön Sasha ry:n tuore puheenjohtaja.

Katalin Miklóssy

Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti Katalin Miklóssy on itäisen Euroopan poliittiseen historiaan ja yliopistopedagogiikkaan erikoistunut historioitsija. Hän toimii Aleksanteri-instituutin yliopistonlehtorina ja tieteenalavastaavana itäisen Euroopan ja Balkanin tutkimuksessa.

Ilkka Salonen

East Office of Finnish Industries Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Salonen on pitkän linjan Venäjä-asiantuntija. Hän on toiminut pankkimaailman johtotehtävissä ja seurannut sen ja maan kehitystä 1980-luvulta lähtien. Nykyisessä tehtävässään hän auttaa suomalaisia yrityksiä vahvistamaan näiden Venäjä-suhteita.

Hanna Smith

Tutkimusjohtaja Hanna Smith työskentelee vuonna 2017 perustetussa Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksessa. Tätä ennen hän työskenteli Aleksanteri-instituutissa tutkijatohtorina. Smith on erikoistunut Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Joni Virkkunen

Joni Virkkunen toimii Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajana. Hän on erikoistunut nationalismiin, maahanmuuttoon ja laajemmin rajatutkimuksen kysymyksiin erityisesti Baltian maissa ja Keski-Aasiassa. Virkkunen on myös Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura ry:n puheenjohtaja.

Pekko Kohonen

Cultura-säätiön asiamies Pekko Kohonen on toiminut Venäjällä eri liike-elämän tehtävissä ja ollut Sitrassa ja ETLA:ssa eri tavoin tukemassa suomalaisten asiantuntemusta ja kontakteja Venäjällä. Nykyisessä tehtävässään Cultura-säätiössä hän edistää Suomen venäjänkielisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan kulttuurin ja dialogin avulla.

Irma Reijonen

Irma Reijonen toimii Kansalliskirjastossa palvelupäällikkönä, joka vastaa Slaavilaisen kirjaston kokoelman ja palvelun kehittämisestä. Slaavilainen kirjasto tarjoaa alkuperäislähteitä ja tutkimuskirjallisuutta Venäjän ja Itä-Euroopan tutkijoille, opiskelijoille ja asiantuntijoille sekä kaikille slaavilaisista maista ja kulttuureista kiinnostuneille.

Valtakunnallinen Aleksanteri-foorumi on kaikille avoin, mutta osallistujia pyydetään ilmoittautumaan tilaisuuteen ennakkoon. Ilmoittautumisen yhteydessä on mahdollista maksaa koko päivän kattava ruokailumaksu, 25 euroa.

Ilmoittautumislomake avataan 12.4. ja se sulkeutuu torstaina 25.4.2019.

Ilmoittaudu valtakunnalliseen Aleksanteri-foorumiin 2019

Lisätietoja valtakunnallisesta Aleksanteri-foorumista antaa Ira Jänis-Isokangas, etunimi.sukunimi@helsinki.fi. Kaikki kysymykset ja ehdotukset ovat tervetulleita.