Lisäarvoa alueasiantuntijuudesta

Valtakunnallinen VIE-verkoston tarjoama VIExpert-asiantuntijaopinnot

Suunnitteletko maisteriopintoja suomalaisessa yliopistossa? Haluaisitko erikoistua Venäjän, muun entisen Neuvostoliiton alueen ja itäisen Euroopan kysymyksiin? Verkostomuotoiset asiantuntijaopinnot avaavat uusia mahdollisuuksia eri alojen opiskelijoille ympäri Suomen.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti koordinoi 12 yliopiston yhteistä opintokokonaisuutta, jossa voit yhdistää humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, teknisen tai kaupallisen alan maisterintutkintoosi monitieteiset alueopinnot. Asiantuntijaopinnoista on hyötyä niin tutkimuksessa, virkauralla kuin yritysmaailmassakin. Opetus toteutetaan lähiopetuksena (lähinnä intensiivikursseina), verkko-opetuksena sekä kesäkoulujen muodossa. Opintomatkat tarjoavat tilaisuuden verkostoitua ja kehittää työelämävalmiuksia kuten projektinhallintaa. 'Gradutuskaan' saat apua seminaareista ja lisäohjauksesta. VIExpert on mainio väylä päästä tutustumaan suomalaiseen ja kansainväliseen Venäjän, itäisen Euroopan ja Euraasian tutkimukseen ja tutkijoihin, sillä opiskelijat ovat tervetulleita Aleksanteri-instituutin tilaisuuksiin.

Valtakunnallisesti vuodesta 1998

VIExpertin vahvuus on valtakunnallisuudessa, kattavuudessa ja monitieteisyydessä. Opintoihin voivat hakea useiden eri alojen opiskelijat, joilla on tutkinnon suoritusoikeus jossakin verkostoon kuuluvassa yliopistossa (ks. VIExpertiin hakeminen). VIExpertistä tekee erityisen myös sen aikaperspektiivi: ohjelma perustettiin jo vuonna 1998 nimellä Valtakunnallinen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu, ja sen toimintaa on kehitetty systemaattisesti jo kaksikymmentä vuotta. Maisterikoulusta/VIExpertistä on valmistunut yli 600 asiantuntijaa, ja sen alumneja löytyy sekä julkisen että yksityisen sektorin asiantuntijatehtävistä aina ministerejä myöten.

VIExpert eroaa tutkintoon johtavista ohjelmista, sillä

  • Asiantuntijaopinnot ovat osa opiskelijan omaa yliopistotutkintoa.
  • Opiskelija jatkaa opintoja omassa tutkinto-ohjelmassaan mutta suorittaa asiantuntijaopintojen yhteiset pakolliset opinnot ja vapaavalintaisia VIExpert-opintoja omassa yliopistossaan tai jossakin muussa VIE-verkoston yliopistossa.
  • Opiskelija kirjoittaa VIE-tutkimusalueeseen liittyvän pro gradun omaan tutkinto-ohjelmaansa mutta voi osallistua graduntekoa tukevaan VIExpert-tutkielmaseminaariin Aleksanteri-instituutissa.
  • Opiskelija valmistuu aikanaan omasta kotiyliopistostaan ja saa erillisen todistuksen VIExpert-asiantuntijaopintojen suorittamisesta.