VIExpert-alumni Marina Danoyan: "Opinnot antoivat minulle enemmän luottamusta työhöni."

Projektipäällikkö, Naisten Rauhanvälitys, CMI — Martti Ahtisaari Peace Foundation. "Opinnot antoivat minulle enemmän luottamusta työhöni. Kehitin paljon analyyttisiä taitoja ja kriittistä ajattelua, joita käytän työssäni päivittäin."

Marina Danoyan, alun perin kotoisin Armeniasta, on työskennellyt Suomessa rauhanrakentamisen ja konfliktien ratkaisemisen parissa lähes viisitoista vuotta. Marina halusi vahvistaa tietopohjaansa ja akateemista koulutustaan ja tämä johti hänet opiskelemaan niitä aiheita, jotka olivat tärkeitä hänen silloiselle työlleen. Vuonna 2018 Marina otti opintovapaata suorittaakseen maisteriohjelman Tampereen yliopistossa. Hän pääsi opiskelemaan Leadership for Change -ohjelmaan ja opiskeli myös Tampereen rauhan- ja konfliktin tutkimuskeskuksen, TAPRIn, tarjoamilla kursseilla.

Näiden opintojen aikana Marina löysi VIExpert-ohjelman. VIExpert tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden syventää hänen aiempaa työkokemustaan, joka keskittyi entisen Neuvostoliiton maihin ml. Venäjään, ja tehdä tutkimusta ko.  aluetta koskien. Lisäksi koska Marina asui Helsingissä, teki mahdollisuus osallistua kursseille Helsingin yliopistossa Tampereen yliopiston ohella VIExpertistä houkuttelevan, kuten myös mahdollisuus monipuolistaa opintoja. Marina arvosti erityisesti VIExpert-ohjelman poikkitieteellisyyttä, sillä hän pystyi valitsemaan hänelle itselleen tärkeitä kursseja ja sai olla myös tekemisissä eri taustoista ja eri puolelta Suomea tulevien opiskelijoiden kanssa.

Marina kuvaili VIExpert-kesäkoulukokemustaan seuraavasti: "Tämä viikon mittainen yhdessäolo eri taustoista ja eri puolilta Suomea tulevien opiskelijoiden oli aivan mahtavaa. Ei vain kurssit, vaan myös epävirallinen päivittäinen kanssakäyminen oli kaikin puolin rikastuttavaa."

Hän kertoi myös, miten kesäkoulu tarjosi hänelle tilaisuuden verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa ja puhua suomea ja näin parantaa suomen kielen taitoaan, sillä suurin osa hänen muista kursseistaan oli englanniksi ja tarjottiin etänä COVID-19-pandemian ollessa pahimmillaan.

Marina toi esiin myös sen miten ainutlaatuisessa asemassa hän oli verrattuna useimpiin kanssaopiskelijoihinsa, kun hän palasi akateemisiin opintoihin pitkän tauon jälkeen ja kun hänellä oli jo takanaan menestyksekäs ura. Vaikka hänen ammatillinen taustansa tarjosi monia etuja opintojen soveltamisen ymmärtämisessä ja hahmottamisessa, Marina arvosti myös nuorempien opiskelijoiden näkökulmia.

Marinaa lainaten. ”vaikka minulla oli enemmän tietoa käytännön maailmasta, minulla oli myös paljon opittavaa muilta opiskelijoilta".

VIExpert-ohjelman opiskelijat hyötyivät myös Marinan halukkuudesta jakaa kokemuksiaan akateemisen tiedon ja käsitteiden soveltamisesta kentällä. Marinan työkokemus osoittautui erityisen arvokkaaksi teoreettisilla kursseilla, hän pystyi ylittämään abstraktien käsitteiden ja todellisten tilanteiden välisen kuilun. Marina kutsuttiin myös kertomaan kokemuksistaan opiskelijoille ja vastaamaan kysymyksiin siitä, miten opintoja voidaan soveltaa työelämässä Kaiken kaikkiaan Marinan saama koulutus Tampereen yliopistossa yhdessä VIExpert-ohjelman kurssien kanssa antoi hänelle lisää itseluottamusta menestyä urallaan.

 Marinan omin sanoin: "Opinnot antoivat minulle enemmän luottamusta työhöni. Kehitin paljon analyyttisiä taitoja ja kriittistä ajattelua, joita käytän työssäni päivittäin."

Nykyään Marina jatkaa tehtäväänsä rauhan edistämiseksi ja naisten osallisuuden vahvistamiseksi poliittisissa ja rauhanprosesseissa. Hän keskittyy tällä hetkellä Work with Afghan Women Leaders -foorumiin, jonka tarkoituksena on saattaa afganistanilaiset naiset yhteen ja käytännössä kuroa umpeen kuilu, jonka heidän pakotettu maastamuuttonsa Afganistanista Talibanien vallankaappauksen vuoksi aiheutti. Marina painottaa: "heillä on edelleen arvokasta asiantuntemusta ja tietoa, joka on säilytettävä ja hyödynnettävä jotenkin."

Marinan tulevaisuuden tavoitteet liittyvät edelleen siihen, että hän voisi vaikuttaa konkreettisesti ihmisten käytännön elämään. Marina antaa arvokkaita neuvoja niille, jotka suunnittavat vastaavaa uraa. Hän korostaa motivaation merkitystä työhakemuksissa ja rohkaisee valmistuneita olemaan kunnianhimoisia ja hakemaan työpaikkoja, jotka aidosti kiinnostavat heitä, vaikka he eivät täyttäisikään kaikkia pätevyysvaatimuksia. Marina korostaa: "Ole kunnianhimoinen ja hae myös sellaisiin työpaikkoihin, joissa vaadittava osaaminen ei mielestäsi vastaa osaamistasi ja kokemustasi, mutta jotka kuitenkin syystä tai toisesta kiinnostavat sinua".

Kun osoitat intohimoa ja motivaatiota työhakemuksissa, voit vakuuttaa tulevat työnantajasi. Marina kuvaili omaa kokemustaan seuraavasti: "Aloitin urani CMI:ssä juuri näin, ilman varsinaista kokemusta rauhanrakentamisesta. Tulin kuitenkin alueelta, joka oli läpikäynyt konflikteja, ja olin todella kiinnostunut tästä alasta."

Marina on loistava esimerkki siitä, miten intohimo, motivaatio ja asiantuntemus kohtaavat toisensa. Marina edustaa myös sitä monipuolista näkökulmaa, johtajuutta ja vaikuttavuutta, minkä VIExpert-ohjelma toivottavasti mahdollistaa kaikille ohjelmasta valmistuville.