Researcher Dialogues

Through relevant research and diverse perspectives, the podcast series Researcher Dialogues provides listeners with new perspectives on what is happening in our society. The podcast brings together researchers associated with Soc&kom to discuss their research related to current societal issues.

The podcast series is multilingual and the episodes can be in Swedish, English or Finnish.
Episode 5: Why do indigenous perspectives in social work matter?

How can indigenous perspectives inform Nordic social work?  In this episode of Forskarsamtal/Researcher Dialogues, Wasiq Silan, a Postdoctoral researcher at Helsinki University’s Collegium for Advanced studies and Tobias Pötzsch,university lecturer in Social Work, discuss the contributions that indigenous and decolonizing ways of thinking can make to a reimagining of institutional social work practice in the Nordics.

AI påverkar många områden av vårt samhälle och utvecklingen är snabb. Hur påverkas journalistiken av nya AI-lösningar som ChatGPT? Vilka risker och möjligheter medför dessa verktyg?

De här frågorna diskuteras av Carl-Gustav Lindén, professor i datajournalistik vid Universitetet i Bergen och docent vid Soc&kom, och Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Soc&kom.  

What are conspiracy theories, who believes in them and who spreads them?

In this episode of Forskarsamtal/Researcher Dialogues, Gwenaëlle Bauvois and Niko Pyrhönen, researchers at Soc&kom’s research institute CEREN, discuss the role of mainstream and alternative voices in the media field. The discussion is hosted by university lecturer Jenny Stenberg-Sirén.  

Har vi god förvaltning i Finland? Och vilka risker står vi inför med tanke på de stora omvälvningar samhället går igenom?

Dessa frågor diskuteras av samhällsvetarna, professor Stefan Sjöblom och universitetslektorerna Kanerva Kuokkanen och Sebastian Godenhjelm vid Soc&kom. Diskussionen leds av universitetslektorn i journalistik Jenny Stenberg-Sirén.  

Vad är egentligen politisk polarisering och hur tar den sig uttryck? Och är polarisering nödvändigtvis en dålig sak?

Temat diskuteras av professorn i socialpsykologi Jan-Erik Lönnqvist och universitetslektorn i socialpsykologi Beata Segercrantz vid Soc&kom.