LuKe swamped- Peatland and moss research event
Special event at the Natural Resources Institute Finland

Date: Tuesday 4th April

Time: 1200-1530

Location: Natural Resources Institute Finland (Luke) Savotta, 2nd floor, Viikki

Program:

Janne Artell, Ioanna Grammatikopoulou, Eija Pouta
Willingness to pay for mire protection in Southern Finland under the Values project; Accounting for citizens’ and landowners’ perceptions.

Kristiina Regina
Turvepellot – välttämättömiä ruuantuotannolle vai lupaavia päästövähennyskohteita?

Hannu Ilvesniemi
Suot biotalouden raaka-aineena

Niko Silvan
Rahkasammalten monet mahdollisuudet

Sakari Sarkkola
Lisääkö suometsätalous taustahuuhtoumaa vesistöihin?

Mika Nieminen
Pilaako ennallistaminen vesistöt?

Markku Saarinen
Suometsien puuston käsittelyvaihtoehdot vesistöjä kuormittavien avohakkuiden ja kunnostusojitusten välttämiseksi

Soili Kojola, Pentti Niemistö, Anssi Ahtikoski ja Raija Laiho
Hieskoivun kasvatus turvemailla ─ From useless thickets to valuable resource?

Hannu Fritze
Methanotrophs – a new hypothesis as to why they are important

Boris Tupek
The role of soil moisture and fertility in CO2 exchange of boreal forest-mire ecotone

Markus Hartman
Heterotrophic and autotrophic soil CO2 respiration in two drained peatland sites after nutrient application

Raija Laiho
Juuristojen hiilivirrat

Tuula Larmola
Vaarantaako typpilaskeuma soiden hiilinielun?