Urban microclimate

Welcome to Urban Microclimate in Helsinki
Suomea

Moi! Päädyit tänne, koska skannasit QR-koodin salaperäisestä, valkoisen sienen näköisestä esineestä, eli törmäsit tärkeään osaan tutkimushankettamme. Kyseessä on maahan upotetun mikroilmastoanturin yläosa. Laite seuraa ilman ja maaperän lämpötilaa sekä kosteutta. Laite tallentaa keräämänsä tiedon 15 minuutin välein ja säilyttää sen, kunnes joku tutkimusryhmästämme tulee noutamaan anturin tiedot. Sienilakki toimii lämpösuojana ja suojaa anturia suoralta auringonvalolta.
Miksi anturi on täällä? Anturi kuuluu Helsingin mikroilmastoseurantaan. Se on yksi anturiverkoston kahdestasadasta anturista ja osa Helsingin yliopiston väitöstutkimusta. Tutkimme, miten kasvillisuuden rakenne vaikuttaa paikalliseen ilmastoon kaupungin metsissä ja muilla viheralueilla. Kerätyn tiedon avulla kaupunki voi paikantaa ja suojella kasvien ja villieläinten kannalta kriittisiä elinympäristöjä.
Kenen hanke tämä on? Anturin on asentanut Helsingin yliopiston geotieteiden laitoksen tutkijat. Kyseessä on maaekosysteemin dynamiikan tutkimusryhmä, joka tunnetaan myös nimellä Tree-D lab. Tutkimme miten ekosysteemit reagoivat ympäristön muutoksiin.
Mitä sinun pitäisi nyt tehdä? Ota askel taaksepäin ja varmista, ettet törmää anturiin tai sen suojahäkkiin ja jatka vapaasti matkaasi ja nauti päivästäsi! Pyydämme ystävällisesti, ettet koske tai siirrä anturia, sillä se voi sotkea tutkimustamme. 
Heräsikö sinulla kysyttävää? Vai näyttääkö anturi sinusta olevan väärässä paikassa tai vialliselta? Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteen microclimate.hel@gmail.com kautta. 
Sivua skrollaamalla löydät lisää tietoa projektistamme!

Svenska

Hej! Du hamnade här för att du skannade en QR-kod för ett mystiskt vitt svampliknande föremål, så du snubblade över en viktig del av vårt forskningsprojekt. Du hittade toppen av en mikroklimatsensor som är inbäddad i marken. Den här enheten mäter temperatur och fukt i både luft och jord. Den registrerar data var 15 minut och förvarar dem säkert tills vi kommer förbi för att hämta dem. Svamphatten fungerar som en värmesköld för att skydda vår sensor från direkt solljus.
Varför finns den sensorn här? Den sensorn är en del av Helsingfors mikroklimatobservatorium. Detta nätverk, med över 200 sensorer, är en del av ett doktorandprojekt vid Helsingfors universitet. Vi undersöker hur vegetationens struktur påverkar det lokala klimatet i stadsskogar och andra grönområden. De insikter vi får hjälper staden att hitta och bevara viktiga livsmiljöer för växter och vilda djur.
Vem installerade den? Sensorn installerades av forskare från Helsingfors universitetsinstitution för geovetenskaper, särskilt forskningsgruppen för dynamik i terrestra ekosystem, även känd som Tree-D-lab. Vår forskning handlar om att förstå hur ekosystem reagerar på miljöförändringar.
Vad ska du göra nu? Ta ett steg tillbaka och se till att du inte stöta till sensorn eller dess skyddsbur och fortsätt sedan din promenad och njut av din dag! Vi ber dig vänligen att inte röra eller flytta sensorn, eftersom det kan störa våra data. 
Har du några frågor? Har du märkt att sensorn inte ser ut som den ska? Kontakta oss på microclimate.hel@gmail.com 
Scrolla gärna nedåt om du är nyfiken på att lära dig mer om vårt projekt!

English

Hello! If you are here because you scanned the QR code on a mysterious white mushroom-looking object, you have stumbled upon a crucial part of our research project. To be more specific, you found the top of a microclimate sensor nestled into the ground. This device tracks temperature and moisture in both the air and soil. It records data every 15 minutes and keeps it safe until we come by to download it. The mushroom cap acts as a heat shield to protect our sensor from direct sunlight.
Why is this sensor here? This sensor is part of the Helsinki microclimate observatory. This network, featuring over 200 sensors like this one, is part of a doctoral research project at the University of Helsinki. We are studying how the structure of vegetation impacts local climates in city forests and other green areas. The insights we gain help the city pinpoint and preserve critical habitats for plants and wildlife.
Who set this up? This sensor was installed by researchers from the University of Helsinki’s Department of Geosciences, specifically the terrestrial ecosystem dynamics research group (also known as the Tree-D lab Our research is all about understanding how ecosystems respond to environmental changes.
What should I do now? Please, take a step back (make sure not to bump the sensor or its protective cage if it has one), then feel free to continue your walk and enjoy your day! We kindly ask that you don’t touch or move the sensor, as it could mess with our data. Got questions? Noticed the sensor looking out of place? Contact us at microclimate.hel@gmail.com.
Feel free to scroll down if you're curious to learn more about our project.