Publications and media

TRANSHEALTH publications, presentations and media.

Publications

Shin, Y-K, Koskinen, V., Kouvonen, A., Kemppainen, T., Olakivi, A., Wrede, S. & Kemppainen, L. (2021) Digital information technology use and transnational health care: a population-based study on older Russian-speaking migrants in Finland. Journal of Immigrant and Minority Health.

Kouvonen, A., Kemppainen, L., Ketonen, E. L., Kemppainen, T., Olakivi, A., & Wrede, S. (2021). Digital Information Technology Use, Self-Rated Health, and Depression: Population-Based Analysis of a Survey Study on Older Migrants. Journal of Medical Internet Research, 23(6), e20988.

Kemppainen, L., Koskinen, V., Bergroth, H., Marttila, E., Kemppainen, T. (2021) Health and Wellness–Related Travel: A Scoping Study of the Literature in 2010-2018. SAGE Open.

Kemppainen, L., Shpakovskaya, L., Perheentupa, I. & Habti, D. (2021) Giving and Receiving Help across the Border. Transnational Health Practices of Migrants in Finland. in Vindrola-Padros, C. (eds.). Exploring the Emotional Dimensions of Caring on the Move. Care Work and Medical Travel: Exploring the Emotional Dimensions of Caring on the Move, 1.

Koskinen, V. (2020) Wellness valottaa hyvinvointikulttuuria. Liikunta & Tiede -lehti 5/2020.

Kemppainen, L., Kemppainen, T., Rask, S., Saukkonen, P., & Kuusio, H. (2020). Transnational Activities and Identifications–A population-based study on three immigrant groups in Finland. Migration and Development, 1-21.

Koskinen, V. (2020). Building skills for lifelong wellness: An empirical study on the wellness-oriented lifestyle. JYU dissertations.

Kemppainen, T., Kemppainen, L., Kuusio, H., Rask, S., & Saukkonen, P. (2020). Multifocal Integration and Marginalisation: A Theoretical Model and an Empirical Study on Three Immigrant Groups. Sociology, 0038038520904715.

Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti.

Kemppainen, L. (2020). Terveys - Yksilön vai yhteiskunnan vastuu. teoksessa Tiedepokkari 1: Terve elämä (Sivut 159-180). Gaudeamus.

IN MEDIA

Digiteknologioita aktiivisesti käyttävät ikääntyvät venäjänkieliset käyttävät usein myös ylirajaista terveydenhuoltoa (A blogpost written by Veera Koskinen, DigiIn website)

Hyvinvoinnin edistämisen uudet suunnat ja sudenkuopat. (A blogpost written by Veera Koskinen, Hippos2020 website)

Terveysmatkailua tutkimassa. (Podcast interview of Laura Kemppainen and Veera Koskinen in the Terapeuttista tutkimassa podcast)

PRESENTATIONS

Ex­per­i­ences of in­teg­ra­tion among older mi­grants in Fin­land (presentation), INEQ RESEARCH SEM­INAR AU­TUMN 2021, Laura Kemppainen & Anastasia Asikainen, Additional information: /en/ineq-helsinki-inequality-initiative/ineq-research-seminar-autumn-2021#section-108407

Leisure Adjustments During the Early Stages of the Pandemic: Qualitative Inquiry on the Writings of Finnish Older Adults Over 70 Years of Age (presentation), ESA 2021 conference, Veera Koskinen,

Culture, health and wellbeing (working group), The annual conference of the Westermarck Society 2021, Chairs Veera Koskinen & Young Shin, Additional information: https://sosiologipaivat.fi/in-english/2021-annual-conference/working-groups-202…

Digital information technology use and transnational health care (presentation), The annual conference of the Westermarck Society 2021, Veera Koskinen & Young Shin