Kouluhyvinvointi, oppimisen tuki ja opettajasegregaatio (KOTOPE)
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa tutkimushankkeessa tarkastellaan opettajasegregaatiota sekä lasten ja nuorten matalan kynnyksen tuen ja hyvinvoinnin käytäntöjä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Tarkastelu toteutetaan valtakunnallisen kyselyaineiston sekä laadullisen haastatteluaineiston avulla. Sosiologian, kasvatustieteen ja kaupunkimaantieteen näkökulmia yhdistävässä hankkeessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten lasten ja nuorten oppimisen tukea ja hyvinvointiin tähtääviä toimia toteutetaan koulujen ja varhaiskasvatuksen palveluyksiköiden arjessa?
  • Miten ja millaisin perustein erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat ovat alueellisesti sijoittuneet, eli miten opettajasegregaatio rakentuu alueellisesti varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa?
  • Miten ilmiöt vaikuttavat lasten ja nuorten tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja henkilöstön hyvinvointiin?

KOTOPE-hankkeen tutkijat:

Heidi Huilla, Sonja Kosunen, Ninja Hienonen, Marika Pylkkö