Events

Events organised by the RADAR group.
Tekoäly, mielenterveyden hoito ja eettiset kysymykset 14.12.2023

Viime aikoina mielenterveyden hoitoa ja terapiakenttää on haluttu uudistaa digitaaliseen ja tekoälypainotteiseen suuntaan. Symposiumissa tekoälyn ja psykiatrian asiantuntijat keskustelevat tekoälypohjaisesta mielenterveyden hoidosta ja millaisia eettisiä kysymyksiä siihen liittyy. Missä määrin tekoälyllä voidaan nyt ja tulevaisuudessa täydentää mielenterveyden hoitoa? Onko ihmiskontaktiin perustuvassa hoidossa joitain elementtejä joita tekoälyllä ei voi korvata?

Näitä kysymyksiä käsitellään Tiedekulmassa 14.12.23 klo 17-19 järjestettävässä paneelikeskustelussa.Puhujat ovat Helsingin yliopiston tekoälyn filosofiaa tutkivan RADAR-tutkimusryhmän jäseniä sekä THL:n mielenterveyden asiantuntijoita.

Ohjelma, klo 17 - 1917.00 - 17:05 Tervetuloa: Pekka Mäkelä ja Raul Hakli, RADAR-tutkimusryhmä, Helsingin yliopisto 

17:05 - 17.15 Psykiatria & tekoäly. Tuomas Vesterinen, RADAR-tutkimusryhmä, Helsingin yliopisto

17:15 - 17:45 Alustukset, 10 min

  • Outi Linnaranta, THL
  • Ferdinand Garoff, Traumaterapiakeskus
  • Samuli Saarni, TY, HUS

17.45 - 18.30 Paneelikeskustelu18.30 - 19.00 Yleisön kysymykset panelisteille