Ilmatieteen laitos etsii tutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen

Ilmatieteen laitoksen Havaintopalvelut-yksikkö ylläpitää ja kehittää monipuolista, n. 400 havaintoasemaa kattavaa sää- ja merihavaintojen havaintoverkostoa Suomessa, huolehtii havaintodatan keräämisestä, hallinnasta ja laadunvarmistuksesta sekä osallistuu tutkimus- ja kehitysprojekteihin.
Havaintopalvelut-yksikkö hakee Helsinkiin sijoittuvaan määräaikaiseen (10 kuukautta) ja osa-aikaiseen (50 % virastotyöajasta) työsuhteeseen tutkijaa ilmakehän radioaktiivisuuteen liittyvään EU-projektiin. Työ käsittää pääasiassa kirjallisuustutkimuksia jatkuvatoimisista ilman radioaktiivisuusmittauksista Euroopassa.
Hakijalta odotamme

  •  Yliopistotason luonnontieteellistä koulutusta esim. radiokemiassa, myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat otetaan huomioon rekrytoinnissa
  •  Osaamista ympäristön radioaktiivisuuden mittauksissa ja mittalaitteissa
  • Hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä sujuvaa englannin kielen taitoa

Työ voi alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy Ilmatieteen laitoksen palkkausjärjestelmän mukaan, perusteena tehtävän vaativuus ja henkilökohtainen suoriutuminen.
Hakemukset CV:n ja julkaisuluettelon kanssa pyydetään toimittamaan 23.10.2018 klo 10 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hakemukset.kirjaamo@fmi.fi (cc: jussi.paatero@fmi.fi). Sähköposti tulee otsikoida “HAV/Radioaktiivisuustutkija”.
Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimuspäällikkö Jussi Paatero, puh. 029 539 5495 tai sähköposti jussi.paatero@fmi.fi.

A pilot project dealing with radionuclides that are difficult to measure in nuclear decommissioning wastes is being executed in co-operation with VTT during 2018. The main focus of the experimental work has been analysis of 55Fe and 63Ni in pressure vessel steel. M.Sc. work is being produced within the project by Taneli Iso-Markku. The results of the work will be presented in two conferences in 2018:

13th International Symposium on Nuclear and Environmental Radiochemical Analysis: ERA13

in Cambridge, UK, 17-20 September 2018

and

NKS-B RADWORKSHOP 2018

in Roskilde, Denmark, 8-12 October 2018

See you there!

The radioecology group participates to a new NKS-project "OPTIMETHOD", Optimization of analytical methods for simultaneous determination of important alpha emitting radionuclides in nuclear and environmental samples. An inter-comparison will be performed among Nordic laboratories participating to the project, using alpha spectrometry as determination technique. The projects starts in February 2018. Further information can be found at NKS's website.