Blogs

Students share their experiences (in Finnish only).
Kesätöissä Lung factorilla

Alkuvuodesta 2020 päätimme Lung factorissa tarjota kesätyö- ja syväripaikkaa muutamalle lääketieteen opiskelijalle. Suunnittelimme, että ohjausvastuuta jaamme usealle henkilölle; Eva vastaisi kaikista käytännön järjestelystä ja toimisi arjen lähitukena, Mari ohjaisi tieteellistä kirjoittamista ja tiedonhakua sekä laboratoriomenetelmiä, toisena ohjaajana toimisi kliinikko. Sitten tuli korona. Eva ja Marjukka pitivät nopean palaverin ja tulivat siihen tulokseen, että meidän pitää pystyä takaamaan opiskelijoille mahdollisuus edetä opinnoissaan – kaikesta huolimatta. Yliopisto antoi raamit työskentelylle; päätimme että opiskelijat tekevät työnsä pääasiassa paikanpäällä ja me muut etänä. Hyvä suunnittelu, selkeät ohjeet, alkuun joka-aamuiset videopalaverit ja lupaus olla tavoitettavissa koko ajan puhelimitse ja sähköpostilla antoivat toivon mukaan opiskelijoille turvan ja rauhan tehdä töitä ja opintoja ryhmässämme. Hyvinhän kaikki lopulta sujui meidän mielestä, mutta mitä mieltä ovat opiskelijamme Noora, Nina ja Kristian?

14.8.2020 Eva

Nooran kesä

Noora Auranen, 20v, aloittanut lääketieteen opinnot 2018, Helsingin yliopisto

 

Miten päädyin Lung factorille?

Päätin tämän vuoden keväällä, että hommaan itselleni syväripaikan kesäksi. Otin yhteyttä mielenkiintoiselta vaikuttaviin tutkimusryhmiin, joista Lung factor oli yksi.

Työtehtäväni?

Kesäni Lung factorilla on ollut hyvin monipuolinen. Olen lukenut Uranusta ja WebLabia, kun kasasin aineiston syväriohjaajani tutkimusta varten. Tästä aineistosta sain myös omaan syväriini analysoitavaa. Oma syvärini käsittelee IPF-diagnoosin vuoksi keuhkonsiirtoon päätyneitä potilaita ja heidän elossaoloaan siirron jälkeen. Selvitin myös geelielektroforeesin avulla näiden potilaiden DNA- ja RNA-näytteiden laatua, jotta saataisiin tietää, voiko suunniteltuja mutaatioanalyysejä toteuttaa.

Koronaviruksen vaikutus näkyi työssäni eniten henkilömäärän rajoituksena: samassa huoneessa istui korkeintaan yksi henkilö itseni lisäksi. Etätyöpäiviäkin tuli tehtyä muutama. Etänä järkätyt aamukahvit toivat yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun kaikkia ryhmän jäseniä ei livenä päässyt näkemään.

Mitä olen oppinut kesän aikana?

Olen oppinut paljon, ja uusia kokemuksia on kertynyt kesän aikana enemmän kuin odotin. Opin lukemaan sairaskertomuksia, pipetoimaan näytteitä ja pyörittelemään SPSS-statistiikkaohjelmaa. Keuhkonsiirtopotilaan eri vaiheet diagnoosista siirronjälkeiseen seurantaan tulivat minulle tutuiksi, ja mieleenpainuvinta oli päästä leikkaussaliin seuraamaan keuhkonsiirtoa.

Parasta Lung factorissa?

Parasta Lung factorissa on mahtavat, helposti lähestyttävät ihmiset, joilta voi kysyä apua heti, kun siltä tuntuu.

 

14.8.2020

Kristianin kesä

Kris­tian Borenius, 25v, aloit­ta­nut lääketi­eteen opin­not 2017, Helsingin yliop­isto

 

Miten päädyin Lung factorille?

Kuulin Lung factorista, kun olin kesätöissä Orionilla vuoden 2019 kesällä. Orionilla tapasin Villen, joka oli tutkijana Lung factorissa. Lisäksi Lung factor oli tunnettu muidenkin Orionin työtekijöiden keskuudessa. Opintojen ja töiden kautta olin alkanut kiinnostua keuhkosairauksista, joten olin iloinen, kun Ville ilmoitti minulle, että Lung Factor etsi täksi kesäksi syventävien opintojen tekijää. Otin yhteyttä Lung factorin tutkimuskoordinaattoriin Eva Sutiseen, kävin työhaastattelussa ja sain paikan.

Työtehtäväni?

Teen syvärit aiheesta solunulkoinen DNA ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä. Lisäksi olen päässyt auttamaan Juuso Paajasta hänen tutkimuksensa potilasrekrytoinnissa ja potilaiden lisäämisessä tutkimusrekisteriin. Syväreihini tulee kirjallisuuskatsauksen lisäksi myös osio, joka esittelee tämän tutkimuksen potilasaineiston ja pilottitutkimuksen tuloksia. Minulle on myös tarjoutunut kesän aikana erilaisia mahdollisuuksia, kuten se, että pääsin seuraamaan keuhkotuumorileikkausta.

Työpäiväni aikataulu on joustava ja saan lähtökohtaisesti päättää mitä päivääni kuuluu, kunhan tarvittavat asiat tulevat hoidettua. Tämä on antanut minulle mahdollisuuden räätälöidä viikkoni sellaiseksi, että kaikki työtehtäväni säilyvät koko ajan mielenkiintoisina.

Alun perin minun piti aloittaa jo kevään aikana opintojen ohella syväreiden tekeminen ja viikkotapaamisiin osallistuminen, mutta korona sekoitti hieman suunnitelmia. Nyt kesällä korona on näkynyt lähinnä toimitilojen henkilömäärärajoituksina. Samassa huoneessa sai työskennellä maksimissaan kaksi henkilöä kerrallaan, joten osa on joutunut olemaan etätöissä. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut muuten työtehtäviini ja niistä suoriutumiseen.

Mitä olen oppinut kesän aikana?

Tämän työn ansiosta olen päässyt kurkistamaan tutkimuksen teon kulissien taakse ja päässyt tutustumaan tutkimusryhmän toimintaan. Tietysti olen myös oppinut erittäin paljon keuhkosairauksista (tietysti erityisesti keuhkosyövästä) ja tieteellisestä kirjoittamisesta.

Parasta Lung factorissa?

Parasta on ollut äärettömän mukavat ja kannustavat kollegat. Olen kokenut Lung factorin matalahierarkiseksi työyhteisöksi, jossa voi aina pyytää apua ja tukea. Näitä saakin käytännössä aina, etätöistä ja lomista huolimatta. Lisäksi, työpäivät ovat olleet hyvin joustavia ja myös töiden aloituspäivästä pystyttiin sopimaan joustavasti, kun sain amanuenssuuripaikan kesäkuuksi Meilahden keuhkosairauksille.

 

14.8.2020

Ninan kesä

Nina Junttila, 25v, aloittanut lääketieteen opinnot 2019, University of Nottingham

 

Miten päädyin Lung factorille?

Työskentelin HUS Sydän- ja keuhkokeskuksessa tutkimuksen ja opetuksen sihteerin sijaisuudessa 1,5 vuotta, ennen lääketieteen opintojani. Työssä olin tekemisissä keskuksen kolmen professorin (Marjukka Myllärniemi, Karl Lemström ja Juha Sinisalo) kanssa ja työsuhteen päätyttyä he kysyivät, olisiko minulla kiinnostusta jatkaa yhteistyötä kesätyön merkeissä tutkimusassistenttina heidän tutkimusryhmissään. Saavuin Suomeen toukokuun lopulla, vietettyäni yli 2 kuukautta lockdown-olosuhteissa Englannissa ja täällä minua odotti 2 viikon karanteeni. Tämän jälkeen pääsin aloittamaan työt, vaikka koronan takia kesätöideni suhteen olikin aluksi epävarmuutta. Erikoisen etäopiskelukevään jälkeen tuntui hienolta päästä taas käymään töissä.

Työtehtäväni?

Työtehtäväni ovat olleet hyvin monipuoliset: Marjukan ryhmässä niihin on kuulunut IPF-tutkimusrekisterin täyttöä ja muiden paperityöhön painottuvien tutkimusasioiden hoitamista, Kallen ryhmässä taas olen osallistunut verinäyteputkien hakuun potilailta ja niiden käsittelyyn laboratoriossa aikaisin aamulla. Lisäksi olen kerännyt biopankkisuostumuksia potilailta osastoilla kiertäen sekä avustanut Juhan väitöskirjatyöntekijää tutkimuspotilaiden vastaanotolla.

Mitä olen oppinut kesän aikana?

Olen saanut kattavan kuvan erilaisista tavoista tehdä tutkimusta. Potilastietojärjestelmät (Uranus, WebLab) ovat tulleet tutuksi: olen oppinut etsimään tietoa potilaskertomuksista sekä tekemään lähetteitä näytteenottoon. Tämän myötä idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkuva, diagnoosiin johtava prosessi, sekä taudin seuranta on tullut tutummaksi, sillä olen päässyt pyörittelemään mm. verenkuvan ja spirometrian tuloksia. Laboratoriotyöskentely yleisesti on muistunut mieleeni, minkä lisäksi olen päässyt näkemään HUSLABin patologian laboratorion toimintaa. Olen myös oppinut tutkimuspotilaiden rekrytointiprosessista sekä Helsingin Biopankin toiminnasta. Sairaalan vuodeosastojen potilaiden kanssa keskustelu on ollut opettavaista ja se on vahvistanut uravalintaani.

Parasta Lung factorissa?

Tukea on ollut hyvin saatavilla ja tutkimusryhmään otettiin heti mukaan, mikä oli kannustavaa näin oman alan ensimmäisessä kesätyössä. On ollut myös kiva tavata muita lääkisläisiä ryhmän kautta!

 

14.8.2020