Timo Miettinen palkittiin Suomen Akatemian akatemiapalkinnolla

Suomen Akatemia myönsi Timo Miettiselle akatemiapalkinnon merkittävästä tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Timo Miettinen toimii akatemiatutkijana valtiotieteellisessä tiedekunnassa Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Suomen Akatemia on palkinnut hänet poikkeuksellisesta tieteellisestä rohkeudesta ja luovuudesta sekä toiminnasta tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseksi.

– Timo Miettinen tutkii nyky-Euroopan taustalla vaikuttavia ideoita ja aateperintöjä, erityisesti politiikan ja yhteiskunnallisen ajattelun näkökulmasta. Hän yhdistelee poikkeuksellisen luovalla tavalla filosofian, politiikan ja historian tutkimusta. Miettisen Eurooppa- ja EU-tutkimuksissa yhdistyvät vankka perustutkimus, aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja näkökulmien tuominen poliittisen päätöksenteon tueksi Tutkimukset ovat vaikuttaneet poliittisista ilmiöistä käytävään keskusteluun sekä tuoneet uusia näkökulmia muun muassa eurooppalaisen talouspolitiikan ymmärtämiseen, Suomen Akatemian tiedotteessa todetaan.

– Minua kiehtoo oman aikamme ymmärtäminen ja analysointi. Saamme analyyttisia välineitä nyky-Euroopan ja EU:n ymmärtämiseen tarkastelemalla, milloin erilaiset ideat ovat syntyneet ja millaisia ajatusmalleja sekä ennakkoluuloja ne kantavat mukanaan, Miettinen tiivistää tiedotteessa.

Suomen Akatemia myöntää akatemiapalkinnon vuosittain tutkijoille, jotka ovat työssään osoittaneet poikkeuksellista tieteellistä rohkeutta, luovuutta tai ennakkoluulottomuutta. Palkittavat tutkijat ovat toiminnallaan edistäneet kiinnostusta tiedettä kohtaan ja tehneet tieteellistä tutkimusta tunnetuksi, osallistuneet tutkijana yhteiskunnalliseen keskusteluun tai edistäneet muuten tutkimuksen merkitystä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.