Liberalismista ja vapaudesta

Liberalismista ja vapaudesta -keskustelutilaisuus, 21.2.2019 klo 18-20, Helsingin yliopisto, Tiedekulma

Viime aikoina keskustelu liberalismista sekä sen suuresti korostamasta vapaudesta on lisääntynyt ja yhä useammat, eritoten poliitikot, ovat mielellään esiintyneet liberalismin ja vapauden puolestapuhujina. Harva liberalismia tai vapautta puolustaneista on kuitenkaan tullut määritelleeksi, mitä tarkoittaa kyseisiä käsitteitä käyttäessään. 

Liberalismi on yksi mitä moninaisimpia merkityksiä saaneista käsitteistä ja liberalistisen tradition sisällä myös vapautta on tulkittu hyvinkin toisistaan poikkeavilla tavoilla. Länsimaisessa poliittisessa traditiossa liberalismi ei viittaa mihinkään yhtenäiseen ajatusrakennelmaan eikä yksikään filosofinen teoria, poliittinen päämäärä tai ihmiskäsitys ole yhdistänyt liberalismiksi eri aikoina kutsuttuja ajattelutapoja. Liberalismin erityiseksi tunnusmerkiksi mainitaan yleensä ajatus yksilön vapaudesta kaikista keskeisimpänä poliittisena arvona.

Mitä siis liberalismilla ja vapaudella tarkoitetaan? Suomen Akatemian rahoittama ja Helsingin yliopistossa toimiva Eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian tutkimuksen huippuyksikkö (EuroStorie) ja Politiikasta-verkkolehti järjestävät keskustelutilaisuuden, jossa pureudumme liberalismin monimuotoiseen historiaan sekä vapauden eri määritelmiin.

Keskustelemassa ovat professori Teivo Teivainen, filosofi Sami Syrjämäki sekä poliitikot Anna Kontula (vas.) ja Juhani Kähärä (lib.).

Tilaisuus on avoin ja maksuton. Tervetuloa!